Valtioneuvoston asetus TEM/2024/72

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.6.2024 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus työvoimapalveluiden ohjauksesta

Ministeri

Arto Satonen

Esittelijä

Hallitusneuvos Meri Pensamo, p. +358 295 047 226

Asia

Asetuksella annettaisiin työvoimapalveluiden järjestämisestä annetun lain nojalla tarkempaa sääntelyä muun muassa työllistymisen edistämisen valtakunnallisten tavoitteiden valmistelusta ja tarkistamisesta sekä työllisyyden edistämisen valtakunnallisen neuvottelukunnan kokoonpanosta ja jaostoista.

Asetus tulisi voimaan 1.1.2025, samaan aikaan työvoimapalveluiden järjestämisestä annetun lain sekä järjestämisvastuun siirtoon liittyvän muun lainsäädännön kanssa.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen työvoimapalveluiden ohjauksesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.