Neuvoston asettaminen TEM/2024/83

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.6.2024 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Huoltovarmuusneuvoston asettaminen

Ministeri

Wille Rydman

Esittelijä

Johtava asiantuntija Mirjami Tanner, p. +358 295 047 167

Asia

Huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain (1390/1992) 5 §:n mukaan Huoltovarmuuskeskuksen yhteydessä toimii Huoltovarmuusneuvosto. Huoltovarmuusneuvoston tehtävänä on ylläpitää ja kehittää yhteyksiä keskeisimpiin yhteistyötahoihin, seurata huoltovarmuuden tilaa ja kehitystä sekä tehdä esityksiä toimenpiteistä. Valtioneuvosto nimittää Huoltovarmuusneuvostoon vähintään 22 ja enintään 26 jäsentä enintään kolmen vuoden toimikaudeksi. Puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä edustavat elinkeinoelämää (8 c §).

Huoltovarmuuden turvaamisesta annettua lakia ollaan parhaillaan uudistamassa. Tavoitteena on, että hallituksen esitys uudeksi laiksi annettaisiin eduskunnalle syksyllä 2025. Uudistustyön vuoksi Huoltovarmuusneuvosto asetetaan 31.12.2026 saakka, kuitenkin siten, että neuvoston toimikausi päättyy uuden lainsäädännön tullessa voimaan.

Kokoonpano

Puheenjohtaja

toimitusjohtaja Manner Topi, Elisa Oyj

Varapuheenjohtaja

kansliapäällikkö Jaatinen Timo, työ- ja elinkeinoministeriö

Jäsenet

valtiosihteeri Artjoki Risto, valtioneuvoston kanslia

osastopäällikkö Cantell-Forsbom Anna, sosiaali- ja terveysministeriö

Puolustusvoimien sotatalouspäällikkö, kenraaliluutnantti Heiskanen Mikko, Puolustusvoimat

toimitusjohtaja Hurme Annika, Valio Oy

toimitusjohtaja Häkämies Jyri, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

osastopäällikkö Johansson Linnea, Ahvenanmaan maakuntahallitus

toimitusjohtaja Joukio Mika, Metsä Board Oyj

toimitusjohtaja Karjalainen Piia, Suomen Satamat ry

pelastusylijohtaja Kohvakka Kimmo, sisäministeriö

toimitusjohtaja Kolunsarka Tapio, Insta Group Oy

Öljytuotteet -liiketoiminnan johtaja Korvenranta Markku, Neste Oyj

kaupunginjohtaja Lahti Soile, Kuopion kaupunki

kenttäjohtaja ja pääjohtajan varahenkilö Laine Arttu, SOK-yhtymä

puheenjohtaja Marttila Juha, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

ylijohtaja Mäkelä Satu, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

apulaisosastopäällikkö Nissilä Marianne, ulkoministeriö

toimitusjohtaja Pentikäinen Mikael, Suomen Yrittäjät ry

kansliapäällikkö Pulkkinen Esa, puolustusministeriö

toimitusjohtaja Romakkaniemi Juho, Keskuskauppakamari

hallituksen varapuheenjohtaja, johtaja Syvärinen Katja, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

talous- ja rahoitusjohtaja Timonen Mikko, OP Ryhmä

toimitusjohtaja Virolainen Anne-Mari, Lääketeollisuus ry

johtokunnan jäsen Välimäki Tuomas, Suomen Pankki

toimitusjohtaja Ylä-Anttila Merja, Yleisradio Oy

Esitys

Valtioneuvosto asettaa Huoltovarmuusneuvoston ajalle 1.7.2024–31.12.2026

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.