Valtioneuvoston asetus TEM/2024/71

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.6.2024 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus julkisista työvoimapalveluista

Ministeri

Arto Satonen

Esittelijä

Johtava asiantuntija Anna Aaltonen, p. +358 295 047 097

Asia

Asetuksella annettaisiin työvoimapalveluiden järjestämisestä annetun lain nojalla tarkempaa sääntelyä työllistymissuunnitelmasta, työnvälityksestä Suomesta ulkomaille ja ulkomailta Suomeen sekä kansainvälisestä harjoittelusta ja työvoimakoulutuksen opiskelijavalintamenettelystä. Lisäksi asetuksessa säädettäisiin tarkemmin työvoimakoulutuksen opiskelijavalinnan maksuosuuksista ja eri tukien ja korvausten hakemisesta, myöntämisestä ja maksamisesta.

Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan 1.1.2025 samaan aikaan järjestämislain sekä järjestämisvastuun siirtoon liittyvän muun lainsäädännön kanssa.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen julkisista työvoimapalveluista

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.