Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely työ- ja elinkeinoministeriön uutiskirjeissä

Tietosuoja-asetuksen 13 artiklan mukainen ulkoinen seloste
25.5.2018

Tietosuojavastaava

Krista Turunen
Puh. vaihde 0295 16001
tietosuojavastaava(at)tem.fi

Rekisterinpitäjä

Työ- ja elinkeinoministeriö
PL 32, 00023 Valtioneuvosto
Puh. vaihde 0295 16001
kirjaamoA(at)tem.fi

Tietojen käsittelyn tarkoitus

Työ- ja elinkeinoministeriön uutiskirjeiden jakelu. Uutiskirjeissä viestitään tilaajille uutisia, tapahtumia ja muita ajankohtaisia asioita.

Tietojen käsittely ja käsittelijät

Tilaajan sähköpostiosoite tallennetaan uutiskirjeen tilauspalvelun jakelulistaan tilaajan suostumuksen perusteella.

Tietoja käsittelevät uutiskirjeitä tekevät henkilöt ministeriössä sekä uutiskirjejärjestelmän palvelutoimittaja mainostoimisto SST Oy, jonka kanssa ministeriö on sopinut henkilötietojen käsittelystä tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti. Sähköpostiosoite poistetaan järjestelmästä automaattisesti, jos tilaajan sähköpostiosoitteesta palautuu järjestelmään viesti siitä, että sähköpostiosoite ei ole enää käytössä tai jos osoitteesta tulee viisi kertaa peräkkäin muu virheviesti.

Tietojen luovutus

Tiedot luovutetaan ainoastaan uutiskirjejärjestelmän palvelutoimittajalle, joka ei saa luovuttaa tietoja eteenpäin tai käyttää niitä muuhun tarkoitukseen. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.

Tietojen säilytysaika

Tiedot säilytetään palvelussa siihen asti, kunnes uutiskirje lakkautetaan tai siihen asti, kun tilaaja itse peruuttaa tilauksen uutiskirjeen lopussa olevasta peruutuslinkistä, itse kirjallisesti pyytää ministeriötä poistamaan tiedot tai toimimaton sähköpostiosoite poistetaan automaattisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Palvelun käyttäjänä Sinulla on oikeus

  • saada pääsy omiin henkilötietoihisi
  • tietojen oikaisemiseen
  • tietojen käsittelyn rajoittamiseen
  • tietojen poistamiseen
  • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Pääsy omiin tietoihin

Voit saada nähtäväksesi omat tietosi, jotka uutiskirjejärjestelmään on tallennettu lähettämällä tietopyyntö ministeriön kirjaamoon (kirjaamo(at)tem.fi). Mainitse pyynnössä uutiskirjeen nimi.

Tietojen oikaiseminen tai täydentäminen

Jos havaitset, että tiedoissasi on epätarkkuus, puute tai virhe, voit pyytää virheellisen osoitteen poistamista ja tilata tämän jälkeen uutiskirjeen uudelleen. Lähetä pyyntö osoitteeseen viestinta(at)tem.fi. Mainitse pyynnössä, mistä uutiskirjeestä on kyse.

Käsittelyn rajoittaminen

Jos olet ilmoittanut, että tietosi ovat virheellisiä, Sinulla on oikeus pyytää niiden käsittelyn rajoittamista, kunnes tietojen paikkansapitävyys on varmistettu.

Suostumuksen peruutus tietojen käyttöön ja tietojen poistaminen

Voit poistaa tilaustietosi milloin tahansa peruuttamalla tilauksen lähetetystä uutiskirjeestä löytyvästä peruutuslinkistä.

Vaihtoehtoisesti voit pyytää ministeriötä poistamaan tietosi palvelusta. Lähetä poistopyyntö osoitteeseen viestintä(at)tem.fi. Mainitse pyynnössä uutiskirjeen nimi.

Henkilötietojen käsittelyä koskeva ilmoitus ja valitus

Jos haluat tehdä ilmoituksen henkilötietojesi käsittelyyn liittyvästä ongelmasta, pyydämme Sinua ottamaan yhteyttä ministeriön tietosuojavastaavaan. Ks. yhteystiedot sivun yläosasta.

Voit valittaa henkilötietojesi käsittelystä valvontaviranomaiselle, tietosuojavaltuutetulle.
Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivut