Luvat ja valvonta -kärkihanke

Luvat ja valvonta - kärkihanke on osa pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihankekokonaisuutta, jonka tavoitteena on rakentaa julkiset palvelut käyttäjälähtöisiksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi toimintatapoja uudistamalla. Hallitusohjelma painottaa julkisten palvelujen digitalisointia ja samojen tietojen keräämistä vain kerran.

Asiakaslähtöisyyttä yli rajojen

Luvat ja valvonta -kärkihankkeessa uudistetaan lupa- ja valvontatoiminnan toimintamallit digitalisaatiota hyödyntämällä. Tarkoituksena on aidosti asiakaslähtöinen kehittäminen sekä asiakkaan tarpeisiin vastaavien lupa- ja valvontakokonaisuuksien tunnistaminen. Lisäksi tavoitellaan palvelu- ja käsittelyprosessien asiakaslähtöistä yhteensovittamista yli organisaatio- ja viranomaisrajojen. 

Hanke pyrkii helpottamaan ja keventämään asiakkaan arkea tunnistamalla ja purkamalla turhia ja päällekkäisiä prosesseja ja palveluja. Samalla se tehostaa ja yhteensovittaa viranomaistoimintaa ja – prosesseja. Kyse on laajasta ja merkittävästä toiminta- ja ajattelutavan muutoksesta, jossa asiakas ja asiakkaan tarpeet sekä tieto ja sen hyödyntäminen nostetaan keskiöön.

Asiakaslähtöisyys varmistetaan seuraavasti:

  • Tunnistetaan ja kuvataan asiakkaan tarpeesta muodostuvat palvelukokonaisuudet sekä asiakaslähtöiset, sujuvat palvelupolut ja – ketjut
  • Tarjotaan palvelut hallinnontasot ja organisaatiorajat ylittäen
  • Nostetaan tieto keskiöön - reaaliaikainen tieto seuraa asiakasta
  • Rakennetaan yhden luukun periaatteella toimiva digitaalinen asiointi/palvelukerros ja käyttöä tukevat kaikkikanavaiset tukipalvelut
  • Hyödynnetään analytiikkaa, automatiikkaa ja tekoälyä.

Meneillään hankkeessa

Hanke on käynnistänyt seuraavat kolme palvelumuotoilukokonaisuutta:

  • Sote-yrityksen perustaminen ja siihen liittyvä luvitus ja valvonta
  • Investoiva maaseutuyritys ja maatilan elinkaaripalvelut
  • Toiminnanaikainen kaivosvalvonta

Lisäksi työn alla on palvelukerroksen pilotin valmistelu sekä yhteisen sanastotyön ensimmäinen vaihe.

Hankkeen tiedot valtioneuvoston hankeikkunassa

Lisätietoja: Sirpa Alitalo, Päivi Tommila

Hankkeen esittely