Hyppää sisältöön

EU-ministerien asialistalla vähimmäispalkkadirektiivi, Porton sosiaalihuippukokouksen seuranta ja eurooppalainen lapsitakuu

Euroopan unionin neuvostososiaali- ja terveysministeriötyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 14.6.2021 10.21
Tiedote
EU-lippu

EU:n työ-, sosiaali- ja terveysministerit kokoontuvat Luxemburgissa 14. ja 15.6.2021. Suomea edustaa sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen. 

Työ- ja sosiaaliministerien on tarkoitus hyväksyä maanantaina 14.6. suositus eurooppalaisen lapsitakuun käyttöönottamiseksi. Lapsitakuun tarkoituksena on vahvistaa lasten yhtäläisiä mahdollisuuksia sekä parantaa köyhyys- tai syrjäytymisvaarassa tai muuten heikommassa asemassa olevien lasten asemaa. 

”Lapsitakuu on tärkeä Euroopan sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden vahvistamisen sekä köyhyyden vähentämisen kannalta. Olen iloinen, että sen käyttöönotto etenee. Suomessa on tuore kansallinen lapsistrategia, jonka toimeenpanosuunnitelma on juuri valmistumassa, ja meillä on hyvät mahdollisuudet huomioida lapsitakuu tässä työssä”, sanoo sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen.

Työ- ja sosiaaliministerit keskustelevat myös komission ehdotuksesta EU:n vähimmäispalkkadirektiiviksi. Komission ehdottama direktiivi loisi puitteet vähimmäispalkan vahvistamiselle jäsenmaissa ja sen seurannalle EU-tasolla. Suomi tukee aloitteen tavoitetta torjua työssäkäyvien köyhyyttä. 

Ministerit keskustelevat myös sosiaalisen vuoropuhelun ja työehtosopimustoiminnan edistämisestä sekä Porton sosiaalihuippukokouksen seurannasta ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toimintasuunnitelman toimeenpanosta. 

”Odotan mielenkiinnolla keskustelua Porton sosiaalihuippukokouksen seurannasta ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toimintasuunnitelmasta. Suomi tukee pilarin täysimääräistä toimeenpanoa ja on valmis asettamaan oman kansalliset tavoitteensa sen toimeenpanemiseksi. Pilaria tulee seurata tiiviisti ja lisäksi hyvinvointitalousajattelun mukaisesti on tärkeää systemaattisesti arvioida EU-tason päätösten vaikutuksia kansalaisten hyvinvointiin”, ministeri Pekonen kertoo. 

Neuvostossa on lisäksi tarkoitus hyväksyä päätelmät etätyöstä, koronaviruspandemian vaikutuksista sukupuolten tasa-arvoon ja vammaisten henkilöiden oikeuksien vahvistamisesta. 

Terveysministerien asialistalla EU:n kriisivalmiuden vahvistaminen kansanterveyden hätätilanteissa

Terveysministereiden tiistaina 15.6. pidettävän kokouksen aiheet ja keskustelut liittyvät tiiviisti koronapandemiaan ja EU:n kriisivalmiuden vahvistamiseen.

Ministerit hyväksyvät neuvoston kannan asetuksesta, jolla vahvistetaan Euroopan lääkevirasto EMA:n roolia kriiseihin varautumisessa ja hallinnassa. Ministereiden odotetaan hyväksyvän myös päätelmät lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden saatavuudesta ja kohtuuhintaisuudesta.

Lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden saatavuusongelmat ovat korostuneet pandemian aikana, mutta maailmanlaajuisia ongelmia on ollut aiemminkin.  Jatkossa lääkevirasto voi seurata tehokkaammin lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden puutteita. Uusina keinoina päätelmissä ehdotetaan tiivistä vuoropuhelua toimijoiden välille, EU-tason varastomäärien seurantaa, kriittisten lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden listaa sekä digitaalisten työkalujen käytön lisäämistä. Suomi tukee näiden asiakohtien hyväksymistä.

Lisäksi ministerit keskustelevat digitaalisen covid-todistuksen käyttöönotosta. Suomessa käyttöönoton edellyttämät tekniset toimenpiteet valmistellaan kesäkuun aikana. Uusi asetus tulee voimaan heinäkuun alusta.

Lisätietoja:

kansainvälisten asiain johtaja Outi Kuivasniemi, STM, p. +358 50 435 0269, [email protected]
hallitusneuvos Liisa Heinonen, TEM, p. 029 506 4131, [email protected]
Sosiaali- ja terveysministerin erityisavustaja Jiri Sironen, p +358-40 450 9077, [email protected]

 
Sivun alkuun