Hyppää sisältöön
Media

Alueille yli 100 miljoonaa euroa koronaelvytykseen

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 22.10.2020 13.48
Tiedote

Alueiden elpymistä koronaepidemiasta tuetaan yli 100 miljoonalla eurolla. Rahoitus tulee Suomen rakennerahasto-ohjelmasta sekä alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman ja pk-yritysten kehittämishankkeiden tukemisen määrärahoista.

Koronakriisin taloudellisten vaikutusten jälkihoidon ja jälleenrakennuksen alueellisten toimien kokoamiseksi on laadittu maakuntien liittojen johdolla alueelliset selviytymissuunnitelmat, jotka kattavat vähintään vuodet 2020–2021. Suunnitelma on edellytyksenä elvytyspaketin varojen käytölle.

Tavoitteena on elinkeinorakenteen uudistuminen, joka nojaa osaamiseen ja innovaatioihin ja suuntautuu kansainvälisesti. Jälleenrakennuksen toimenpitein edistetään digitalisaatiota ja tuetaan hiilineutraalin ja kestävän yhteiskunnan rakentamista.

Elvytyspaketin määrärahoin rahoitettavat hankkeet voivat liittyä esimerkiksi toimintaympäristön kehittämiseen, yritysten liiketoiminnan kehittämiseen, TKI-toimintaan, työpaikkojen säilyttämiseen ja luomiseen, nuorisotyöttömyyden ehkäisyyn, työvoiman kohtaantoon tai osaamisen kehittämiseen.

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahaa varataan maakuntien liitoille yhteensä lähes 28 miljoonaa. Tästä 17 miljoonaa euroa kohdentuu alueellisten selviytymissuunnitelmien toimeenpanoon. Lisäksi rahoituksella käynnistetään alueiden matkailuelinkeinon elpymistä tukevia kehittämishankkeita sekä pohjoisen matkailua ylläpitäviä investointeja.

Yli 66 miljoonaa rakennerahastojen kautta koronaelpymiseen

Alueellisten selviytymisuunnitelmien toimeenpanoon kohdistuu Suomen Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahasto-ohjelman rahoitusta yhteensä yli 66 miljoonaa euroa. Kyse on koronaelpymistä tukeviin toimiin suunnattavasta, aiemmilta Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankkeilta käyttämättä jääneestä sekä aiemmin jakamattomasta EU:n ja valtion rahoituksesta.

Pk-yritysten kehittämisen käytettävissä olevan kansallisen määrärahan osuus alueellisten kehittämissuunnitelmien rahoituksesta on 25 miljoonaa euroa. Koronakriisistä elpymiseksi myönnettäviin pk-yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden avustuksiin suunnataan EU- ja kansallista rahoitusta yhteensä lähes 53 miljoonaa euroa.

Rahoitus Jämsän Kaipolan äkillisen rakennemuutoksen tilanteeseen

Keski-Suomen liitolle ja Keski-Suomen ELY-keskukselle kohdennetaan kaikkiaan noin 4,5 miljoonaa euroa myönnettäväksi Jämsän Kaipolan äkilliseen rakennemuutokseen kytkeytyviin hankkeisiin. Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman rahoituksen lisäksi summa koostuu kansallisesta ja rakennerahastorahoituksesta yritysten kehittämis- ja investointihankkeisiin. Kyseessä on ensimmäinen rahoituserä. Seuraava rahoituserä valmistellaan vuonna 2021 tulevaisuusinvestointien 2-vaiheen yhteydessä. Myös REACT-EU -määrärahoja on mahdollista käyttää äkillisen rakennemuutoksen tilanteiden hoitoon.

Näillä sekä vielä jakamatta jätettävillä määrärahoilla voidaan vastata myös muihin äkillisen rakennemuutoksen tilanteisiin.

Lisätiedot:
johtava asiantuntija Hanna-Maria Urjankangas, TEM, p. 029 50 63739 (alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman rahoitus)
erityisasiantuntija Päivi Poikola, TEM, p. 029 50 47160 (rakennerahastovarojen jako)
neuvotteleva virkamies Riitta Vartia, TEM, p. 029 50 64966 (EAY-varojen jako)
neuvotteleva virkamies Sirpa Hautala, TEM, p. 029 50 63684 (kansallisten yritystukien jako)

 

 
Sivun alkuun