Hyppää sisältöön

Aluekehittämiseen ja rakennemuutosta ennakoiviin toimiin 33 miljoonaa euroa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 24.3.2022 14.17
Tiedote

Valtioneuvosto myönsi aluekehittämisviranomaisina toimiville maakuntien liitoille yhteensä 33 miljoonaa euroa maakuntien omaehtoiseen kehittämiseen ja valtion ja maakuntien sopimuksellisen yhteistyön edistämiseen. Lisäksi rahoitus on tarkoitettu alueiden resilienssin vahvistamiseen muuttuvassa toimintaympäristössä ja alueiden rakennemuutosta ennakoiviin toimiin.

Valtion ja maakuntien aluekehittämiskeskustelujen painotusten toteutukseen 16 miljoonaa euroa

Valtio ja maakunnat kävivät aluekehittämiskeskustelut 1.–17.2.2022. Keskustelujen pohjalta laadittiin kunkin maakunnan kanssa yhteistyöasiakirjat, joissa sovittuihin kärkiin valtioneuvosto jakoi maakuntien liitoille yhteensä 16 miljoonaa euroa kansallista aluekehittämisen määrärahaa.

18 maakunnan kanssa käytyjen keskustelujen perusteella saatiin kattava kokonaiskuva alueiden kehittämisen näkymistä. Yhtäältä korostuivat alueiden moninaisuus ja omaleimaisuus ja toisaalta alueita yhdistävät teemat.

Osaavan työvoiman saatavuus ja alueellinen liikkuvuus ovat keskeisiä aluekehittämiseen vaikuttavia haasteita kaikkialla Suomessa ja näihin teemoihin haettiin ratkaisuja kaikkien maakuntien kanssa. Muita keskustelujen poikkihallinnollisia teemoja olivat muun muassa ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen, vihreä siirtymä, bio- ja kiertotalous, tki-toiminnan vauhdittaminen sekä hyvinvoinnin edistäminen ja eriarvoistumisen ehkäisy. 

”Tahtotila osaavan työvoiman lisäämiseksi ja vihreän siirtymän vauhdittamiseksi on yhteinen niin kansallisesti ja alueellisesti. Tällä rahanjaolla tuetaan sen muuttamista konkreettiseksi tekemiseksi”, elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoo.

Keskustelujen yhteistyöasiakirjat ovat esillä työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla.

Maakuntien kehittämiseen, alueiden muutoskyvykkyyden vahvistamiseen ja rakennemuutosten ennakointiin 16,3 miljoonaa euroa 

Valtioneuvosto jakoi maakuntien liitoille 10 miljoonaa euroa alueiden muutosjoustavuuden vahvistamiseen ja nykyisten muutostilanteiden aiheuttamiin uudistumistarpeisiin, kuten elinkeinojen uudistumiseen sekä älykkääseen sopeutumiseen.

Valtioneuvosto jakoi lisäksi maakuntien liitoille yhteensä 6,3 miljoonaa euroa maakuntien omaehtoiseen kehittämiseen. Maakunnan liitot päättävät itse omaehtoisen kehittämisen määrärahan käyttökohteista, mutta kuitenkin niin, että rahoitus suunnataan hallituksen aluekehittämispäätöstä ja maakuntaohjelmien toimeenpanoa edistäviin kohteisiin. 

Maakuntien liitot avaavat haut rahoitettaville hankkeille. 

Lisäksi valtioneuvosto valtuutti työ- ja elinkeinoministeriön päättämään 700 000 euron käyttämisestä valtakunnalliseen aluetiedon kehittämiseen ja saatavuuteen sekä valtakunnalliseen aluekehittämisen yhteistyön tukemiseen. 

Lisätiedot:
neuvotteleva virkamies Mikko Härkönen, TEM, p. 0295 047 889
erityisasiantuntija Petra Stenfors, TEM, p. 0295 047 282

 
Sivun alkuun