Hyppää sisältöön
Media

Älyverkkotyöryhmän ehdotusten tavoitteena asiakaskeskeinen ja joustava sähköjärjestelmä

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 24.10.2018 9.30
Tiedote

Lisää toimintamahdollisuuksia erilaisille energiayhteisöille, kuten taloyhtiöille sähkön hajautettuun tuotantoon, sähkövarastojen omistaminen ja käyttö kilpailluksi liiketoiminnaksi, asiakkaille mahdollisuus vaikuttaa sähkönsiirtomaksuun, ja nykyinen verkkoyhtiöiden jäykkä kulutusjousto kilpailluksi toiminnaksi. Nämä ehdotukset sisältyvät TEM:n älyverkkotyöryhmän loppuraporttiin, joka luovutettiin 24.10.2018 asunto-, energia ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle.

Ilmastohaasteisiin vastattaessa vaihtelevan uusiutuvan sähköntuotannon määrä tulee kasvamaan merkittävästi samalla, kun fossiilista säädettävää sähköntuotantoa poistuu markkinoilta. Sähkön tuotantorakenteen muutos eli energiamurros koettelee sähköjärjestelmää monin tavoin. Tätä haastetta ratkomaan työ- ja elinkeinoministeriö asetti älyverkkotyöryhmän syksyllä 2016.

– Säästä riippuva uusiutuva sähköntuotanto on päästötöntä, mutta se vaatii tuekseen joustavuutta niitä hetkiä varten, kun tuuli- ja aurinkovoimaa ei ole saatavilla tai sitä on liikaa. Keskeistä on lisätä joustavuutta ja älyä sähköjärjestelmään ja mahdollistaa myös asiakkaiden mahdollisuudet osallistua markkinoille kulutusvalinnoin sekä tarjoamalla markkinoille omaa tuotanto- ja varastointipotentiaalia, toteaa ministeri Kimmo Tiilikainen.

Älyverkkotyöryhmän tehtävänä oli muodostaa näkemys tulevaisuuden älykkään sähköjärjestelmän mahdollisuuksista asiakkaille ja yhteiskunnalle, sekä tehdä konkreettisia ehdotuksia, joilla edistetään asiakkaiden osallistumismahdollisuuksia sähkömarkkinoille ja parannetaan sähkön toimitusvarmuutta. Työryhmän toimikausi oli kaksivuotinen. Työryhmään oli kutsuttu laajasti edustajia viranomaisista, etujärjestöistä ja tutkimusmaailmasta.

Loppuraportissaan työryhmä esittää toimia, joilla selkeytetään sähkömarkkinaroolit ja –pelisäännöt, mahdollistetaan markkinaehtoiset kannusteet, luodaan riittävät tekniset edellytykset kulutusjoustolle ja lisätään toimialarajat ylittävää yhteistyötä joustavuuden edistämiseksi. Raportissa tehdään ehdotuksia 11 eri teemaan liittyen.

– Työryhmän ehdotukset tuovat selvästi lisää vaihtoehtoja asiakkaille hallita sähkönkäyttöään ja lisätä itse tuottamansa energian osuutta. Samalla työssä kiinnitetään huomiota yleisesti markkinoiden kehittämiseen ja joustavuuden lisäämiseen. Pidän ehdotuksia erittäin kannatettavina, ministeri Tiilikainen jatkaa.

– Lisäämällä kilpailua markkinoilla ja asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia sähkölaskuunsa varmistamme, että tulevaisuuden sähköjärjestelmämme on paitsi ilmastoystävällinen myös toimitusvarma ja kustannustehokas, toteaa työryhmän puheenjohtaja Tatu Pahkala työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Älyverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset

Lisätiedot verkossa
Suora verkkolähetys ja tallenne raportin luovutusseminaarista (24.10. klo 9.30-11.30):
Älyverkkotyöryhmän raportti on verkossa osoitteessa tem.fi/julkaisut
Työryhmän työnsä aikana teettämät selvitykset ovat osoitteessa: www.tem.fi/alyverkot

Lisätiedot:
energiaministerin erityisavustaja Vilhartti Hanhilahti, puh. 040 836 4823
ylitarkastaja Tatu Pahkala, TEM, puh. 029 506 4217 (työryhmän puheenjohtaja)

 
Sivun alkuun