Hyppää sisältöön

Bedömning: Coronapandemin minskar turisternas konsumtion i år med upp till 50 procent 

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 17.3.2021 12.00 | Publicerad på svenska 17.3.2021 kl. 15.31
Pressmeddelande

År 2021 minskar turisternas konsumtion med 40–50 procent i Finland. Om återhämtningen av turismen börjar i slutet av sommaren, minskar konsumtionen med cirka 40 procent, dvs. med över 6 miljarder euro. Om återhämtningen börjar först under vintersäsongen 2021–2022, minskar konsumtionen med cirka 50 procent, dvs. med cirka 8 miljarder euro. 

Arbets- och näringsministeriet har som tjänsteuppdrag utarbetat den bedömning som beskriver turismefterfrågan tillsammans med Visit Finland, Statistikcentralen och Turism- och Restaurangförbundet rf och Resebyråbranschens förbund i Finland rf. Bedömningen har jämförts med siffrorna för 2019. 

Den summa pengar som finländare och utländska resenärer använde i Finland, dvs. turismefterfrågan var enligt uppskattningar 16,1 miljarder euro år 2019. Uppskattningsvis kommer det att dröja till åtminstone 2023 innan efterfrågan återgår till siffrorna för 2019. Turismen till Finland och finländarnas utlandsresor återhämtar sig betydligt långsammare än resorna i hemlandet.

Turistbranschen bör också förbereda sig på ett alternativ där efterfrågan på turism under en längre tid förblir lägre än 2019 års siffror. Reseriktlinjernas begränsande karaktär kan bromsa upp återhämtningen av turismen. 

Räknat i euro minskar de utländska turisternas konsumtion mest 

Coronakrisen minskar de utländska turisternas konsumtion i Finland i år med ca 80 procent, dvs. 3,8–4,2 miljarder euro. Detta är en betydande del av Finlands tjänsteexport av vilken turismen utgjorde 16 procent under tidigare år och var därmed den tredje mest betydande sektorn inom tjänsteexporten. Turismexporten har under de senaste åren vuxit kraftigt. Turismexporten utgörs av de pengar som de utländska turisterna spenderar i Finland. 

Konsumtionen till följd av den efterfrågan som finländarnas utrikesturism skapar i Finland minskar med cirka 80 procent, dvs. cirka 1,8–2 miljarder euro. Utrikesturismens andel av den totala turismefterfrågan före krisen var cirka 15 procent. År 2021 är andelen endast cirka 5 procent. Större delen av detta utgörs av den inhemska flyg- och fartygstrafikens och resebyråernas tjänster. 

Den inhemska turismen krymper enligt bedömningar med cirka 8–18 procent, dvs. 0,7–1,6 miljarder euro 2021. Den inhemska turismens andel före krisen var närmare 55 procent av den totala turismefterfrågan i Finland, och växer i år till 82–86 procent. Efterfrågan på inhemsk turism stöder flera turistföretags grundläggande kassaflöde och reagerar snabbt när begränsningarna skärps och lindras. Avsaknaden av arbetspendling bromsar upp utvecklingen av efterfrågan på resor i hemlandet.  

Räknat i euro minskar turismefterfrågan mest, det vill säga cirka 2,7–3,1 miljarder euro inom persontrafiken och särskilt inom flyg- och fartygstrafiken. 

Bedömningarna beskriver coronavirusets konsekvenser för turismen i Finland som helhet 

Med hjälp av bedömningarna kan man inte granska återhämtningen av turismefterfrågan regionalt. Bedömningen av utvecklingen baserar sig på internationella och nationella undersökningar och bedömningar av coronapandemins konsekvenser för turismbranschen. Synpunkterna har ställts i relation till siffrorna i Turismräkenskaperna som Statistikcentralen och Visit Finland producerat. 

Bedömningarna baserar sig på läget 10.3.2021 och de uppdateras regelbundet. Bedömningarna kommer att användas vid planeringen av stimulansåtgärder inom turistnäringen. Den nu publicerade bedömningen gäller åren 2021 och 2022. Aktörerna publicerade 22.2.2021 sin bedömning av den faktiska utvecklingen år 2020. Enligt den preliminära bedömningen minskade coronapandemin turisternas konsumtion i Finland med över 40 procent år 2020. 

Efterfrågan på turism beskriver den penningsumma som under året använts för köp av turismtjänster och turismprodukter. Den totala turismefterfrågan innehåller de finländska och utländska resenärernas konsumtionsutgifter i Finland. 

Ytterligare information:
Sanna Kyyrä, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7012
Katarina Wakonen, manager, Research, Visit Finland, tfn 040 072 3088
Ossi Nurmi, överaktuarie, Statistikcentralen, tfn 029 551 2984
Ari Peltoniemi, chefsekonom, Turism- och Restaurangförbundet rf, tfn 044 750 4511
Heli Mäki-Fränti, verkställande direktör, Resebyråbranschens förbund i Finland rf, tfn 040 575 1303


 

 
Sivun alkuun