Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Uppdaterad bedömning: Coronapandemin minskar turisternas konsumtion i Finland med 40 procent år 2020

Arbets- och näringsministeriet
9.9.2020 10.30 | Publicerad på svenska 11.9.2020 kl. 16.14
Pressmeddelande

Även om turismen i hemlandet var livligare sommaren 2020 än enligt den tidigare bedömningen, räcker det dock inte till för att täcka det gap som den internationella turismen lämnat. Läget för resandet i Finland påverkas kraftigt av att den internationella turismen har startat. År 2020 minskar turisternas konsumtion med cirka 40 procent.

Arbets- och näringsministeriet har som tjänsteuppdrag utarbetat de bedömningar som beskriver turismefterfrågan tillsammans med Visit Finland, Statistikcentralen och Turism- och Restaurangförbundet rf och Resebyråbranschens förbund i Finland rf. Bedömningarna publicerades för första gången 6.5.2020, och de har nu uppdaterats. I maj gjordes bedömningen att konsumtionen i år minskar med 60–70 procent.

Den summa pengar som finländare och utländska resenärer använde i Finland, dvs. turismefterfrågan var enligt uppskattningar 16,1 miljarder euro år 2019. Enligt vissa bedömningar dröjer det till åtminstone 2023 innan efterfrågan återställs till fjolårets siffror.

Räknat i euro minskar den utländska turismefterfrågan mest

Coronakrisen minskar den utländska turismefterfrågan med närmare 70 procent, dvs. 3,3–3,5 miljarder euro. Detta är en betydande del av Finlands tjänsteexport av vilken turismen utgjorde 16 procent under tidigare år och var därmed den tredje mest betydande sektorn inom tjänsteexporten. Turismexporten har under de senaste åren vuxit kraftigt. Turismexporten utgörs av de pengar som de utländska turisterna spenderar i Finland.

Konsumtionen till följd av den efterfrågan som finländarnas utrikesturism skapar minskar relativt sett mest, drygt 70 procent, dvs. cirka 1,7 miljarder euro. Utrikesturismens andel av den totala turismefterfrågan före krisen var cirka 15 procent. I år är andelen endast 7 procent. Större delen av detta utgörs av den inhemska flyg- och fartygstrafikens och resebyråernas tjänster.

Efterfrågan inom den inhemska turismen krymper enligt bedömningar med cirka 20 procent, dvs. 1,6–1,9 miljarder euro 2020. Efterfrågan inom den inhemska turismen före krisen var närmare 55 procent av den totala turismefterfrågan i Finland, och i år 75 procent. Efterfrågan på turism i Finland bär upp det grundläggande kassaflödet för många turistföretag. Avsaknaden av arbetspendling bromsar upp utvecklingen av efterfrågan på resor i hemlandet. 

Räknat i euro minskar turismefterfrågan mest (-2,5 miljarder euro) inom persontrafiken och särskilt inom flyg- och fartygstrafiken.

Bedömningar utnyttjas vid planeringen av stimulansåtgärder inom turismen

Turismen till Finland och finländarnas utlandsresor återhämtar sig betydligt långsammare än resorna i hemlandet.

Bedömningarna beskriver coronavirusets konsekvenser för turismen i Finland som helhet. Med hjälp av bedömningarna kan man inte granska återhämtningen av turismefterfrågan regionalt. Bedömningen av utvecklingen baserar sig på internationella och nationella undersökningar och bedömningar av coronapandemins konsekvenser för turismen och utvecklingen för sektorn under och efter pandemin. Synpunkterna har ställts i relation till siffrorna i Turismräkenskaperna som Statistikcentralen och Visit Finland producerat.

Bedömningarna baserar sig på läget 4.9.2020 och de uppdateras regelbundet. Bedömningarna utnyttjas när stimulansåtgärder inom turismen på nationell nivå planeras. Det centrala målet för Finlands turismstrategi är stärkandet av hållbar tillväxt och förnyelse för turismen i Finland. En central indikator vid uppföljningen av tillväxten är utvecklingen av turismefterfrågan, dvs. resenärernas penninganvändning.

Turismefterfrågan beskriver den penningsumma som under året använts för köp av turismtjänster och turismprodukter. Den totala turismefterfrågan innehåller de finländska och utländska resenärernas konsumtionsutgifter i Finland.

Ytterligare information:

Sanna Kyyrä, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7012
Katarina Wakonen, manager, Research, Global Insight, Visit Finland, tfn 040 072 3088
Ossi Nurmi, överaktuarie, Statistikcentralen, tfn 029 551 2984
Ari Peltoniemi, chefsekonom, Turism- och Restaurangförbundet rf, tfn 044 750 4511
Heli Mäki-Fränti, verkställande direktör, Resebyråbranschens förbund i Finland rf, tfn 040 575 1303

 
Sivun alkuun