Hyppää sisältöön

ELY-keskusten, TE-toimistojen ja KEHA-keskuksen maksulliset suoritteet vuonna 2022

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 22.12.2021 12.02
Uutinen

Valtioneuvosto antoi 22.12.2021 asetuksen ELY-keskusten, TE-toimistojen ja KEHA-keskuksen maksullisista suoritteista vuodelle 2022. Asetuksessa määritetään, mitkä suoritteet ovat maksullisia sekä se, mistä suoritteista maksu peritään omakustannusarvon tai sitä alemman arvon perusteella ja mitkä suoritteet hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein.

Pääosiltaan asetuksen sisältö vastaa vuodelle 2021 annettua maksuasetusta.

ELY-keskuksille kaksi uutta maksua

ELY-keskusten ympäristö- ja luonnonvaratehtäviin lisättiin yksi uusi maksullinen suorite, joka koskee sataman jätehuolto-suunnitelman hyväksymistä.

Uutena ELY-keskuksille tulee myös eläinten tunnistamisen ja rekisteröinnin valvonnan uusintatarkastuksesta perittävä maksu.

ELY-keskuksilta poistuvia maksuja ja muita muutoksia

Vesiliikennelain (782/2019) 101 §:ssä tarkoitettua kieltoa tai rajoitusta koskevat päätökset ovat siirtyneet 1.6.2020 voimaan tulleen vesiliikennelain uudistuksen myötä ELY-keskukselta Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin päätettäviksi. Näin ollen vesiliikennelakia koskevat maksut on poistettu asetuksesta.

ELY-keskusten ympäristö- ja luonnonvaratehtävien suoritteista poistettiin yleiskaavan laatimiseksi tai muuttamiseksi määrätyn rakennus- ja toimenpidekiellon jatkamista koskeva maksu.

Lisäksi ELY-keskusten tienpidon ja muun liikenteen suoritteisiin tehtiin pieniä muutoksia.

Asetus on voimassa 1.1.–31.12.2022.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Tarja Krakau, TEM, p. 029 504 7308

 

 
Sivun alkuun