Hyppää sisältöön

Energianeuvosto pureutuu EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden toimeenpanoon sekä keinoihin saavuttaa ilmastoneutraalius

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 19.9.2019 16.01
Tiedote

Suomen EU-puheenjohtajakauden ensimmäinen energianeuvosto pidetään 24.9.2019 Brysselissä. Kokouksen puheenjohtajana toimii elinkeinoministeri Katri Kulmuni.

Ministerit keskustelevat kansallisista energia- ja ilmastosuunnitelmista sekä energia-alasta vuoden 2030 jälkeen polulla kohti EU:n ilmastoneutraaliutta. Ministereiden lounaskeskustelun aiheeksi Suomi on valinnut innovatiiviset ilmastoneutraaliutta edistävät energiateknologiat.

Kansalliset energia- ja ilmastosuunnitelmat – keskustelu komission palautteesta

Energiaministerit keskustelevat siitä, miten jäsenvaltiot ovat ottaneet huomioon komission 18.6. antaman palautteen kansallisiin energia- ja ilmastosuunnitelmaluonnoksiin (NECP) etenkin uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden osalta.

Kansallisten suunnitelmien avulla seurataan EU:n yhteisten 2030-tavoitteiden saavuttamista. Jäsenvaltioiden tuli toimittaa luonnoksensa komissiolle viime vuoden lopussa, ja komissio antoi niistä arvionsa kesäkuussa. Komission analyysin mukaan suunnitelmaluonnokset eivät riitä vielä saavuttamaan muun muassa EU:n yhteisiä uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden tavoitteita. Jäsenvaltioiden tulee jättää lopulliset, tarkistetut suunnitelmansa komissiolle vuoden loppuun mennessä.

Tämä EU:n yhteisten 2030-tavoitteiden saavuttamisen seuranta on uusi ja keskeinen osa EU:n energiaunionin toteutusta. Tästä syystä energiaministerit paneutuvat myös neuvoston tulevaan rooliin tässä prosessissa.

Energiasektori 2030 jälkeen - kohti ilmastoneutraaliutta vuoteen 2050 ulottuvilla strategioilla

Ministerit keskustelevat myös siitä, mitä muutoksia energiasektorilla tarvitaan vuoden 2030 jälkeen, jotta EU voi edetä kohti ilmastoneutraaliutta. Energiaunionin hallintomalliasetuksen mukaan kaikki jäsenvaltiot laativat 1.1.2020 mennessä kansalliset pitkän aikavälin strategiat (LTS) vuoteen 2050. Täten keskustelu työstä kohti ilmastoneutraaliutta vuoden 2030 jälkeen on erittäin ajankohtainen.

Jäsenvaltiot on velvoitettu kuvaamaan strategioissaan, millaisiin kasvihuonekaasupäästöjen ja hiilinielujen tasoihin ne pyrkivät. Suomi puheenjohtajana pyytää energiaministereiltä näkemyksiä siitä, mitä mahdollistavia toimia ja kannustimia tarvitaan muutoksen aikaansaamiseksi ja mitä parhaita käytäntöjä eri mailla on.

Ministerit pohtivat lounaalla, miten edistää innovatiivisia energiateknologioita

Ministereiden lounaskeskustelun aiheena on innovatiiviset ilmastoneutraaliutta edistävät energiateknologiat. Keskustelu käydään keinoista, joilla edistää laaja-alaista energiateknologioiden kehittämistä ja käyttöönottoa. Aiheena on myös eri energiankäyttösektoreiden integraatio, jonka rooli kasvaa tulevaisuudessa.

Pitkän aikavälin energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää uusien, kustannustehokkaiden energiateknologioiden kattavaa kehittämistä jo 2020-luvulla.

Kokouksen livestriimaus:
Kokouksen julkiset osat (NECP- ja LTS-keskustelu) näkyvät suorana verkossa 24.9. klo 10.45 alkaen osoitteessa:
https://video.consilium.europa.eu/fi/webcast/e9a001c4-1216-4f6c-bdd1-660acadd2bb0

Lisätiedot:
elinkeinoministerin erityisavustaja Arttu Karila, puh. +358 50 341 6615
elinkeinoministerin virkamiessihteeri (EU- ja KV-asiat) Nina Alatalo, TEM, puh. +358 50 431 8015
ylijohtaja Riku Huttunen, TEM, puh. +358 50 431 6518
erityisasiantuntija Sanna Ek-Husson, UM/EUE, Bryssel puh. +32 470 206 178
asiantuntija Katja Tuokko, TEM, puh. +358 50 465 5533 (EU-koordinaatio)
tiedottaja Eeva Laavakari, UM/EUE, Bryssel, puh.+32 473 531 340
viestintäasiantuntija Mauri Vieru, TEM, puh. +358 50 431 6519

 
Sivun alkuun