Hyppää sisältöön

Energiateknologian investointitukia haettava 20.1.2017 mennessä

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 12.12.2016 13.23
Tiedote

Uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointitukia on haettava työ- ja elinkeinoministeriöstä viimeistään 20.1.2017. Jätettyjä hakemuksia voi täydentää 17.3.2017 saakka. Tukea on käytettävissä 40 miljoonaa euroa. TEM pyrkii tekemään tätä hakukierrosta koskevat päätökset vuoden 2018 alussa.

Tukiohjelma liittyy Sipilän hallituksen energiakärkihankkeeseen. Energiakärkihanketuen tavoitteena on vähentää uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian teknologisia ja taloudellisia riskejä. Tuki kohdistuu hankkeisiin, joilla voidaan parhaiten edistää tulevaisuuden energiaratkaisuja vuoden 2030 kansallisten ja EU-tavoitteiden saavuttamiseksi ja jotka ilman investointitukea jäisivät toteuttamatta.

Tukea voidaan myöntää yrityksille, kunnille tai muille yhteisöille niihin yli viiden miljoonan euron investointeihin, jotka koskevat liikenteen kehittyneiden biopolttoaineiden tuotantoa tai uuden energiateknologian kokeiluhanketta, joka edistää sähkön- tai lämmön- taikka niiden yhteistuotantoa uusiutuvalla energialla tai muun energiateknologian kaupallista käyttöönottoa.

Investointitukea hakeneet hankkeet kilpailevat keskenään. Tuen myöntäminen perustuu kokonaisharkintaan, jossa otetaan huomioon tuotettavan energiamäärän ja kustannustehokkuuden ohella erityisesti hankkeeseen sisältyvän teknologian uutuusarvo ja teknologian tai hankkeen monistettavuus sekä hankkeen toteutettavuus.

Päätökset vuoden 2016 hakukierroksen tuettavista hankkeista tammikuussa 2017

Tukihaun ensimmäisellä kierroksella, joka päättyi maaliskuussa 2016 työ- ja elinkeinoministeriö sai yhteensä 55 investointitukihakemusta uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian hankkeisiin. Hakemuksista 30 täydennettiin vielä 17.6. annettuun määräaikaan mennessä.

Näiden hakemusten osalta käsittelyä on jatkettu ja meneillään on hankkeiden keskinäinen vertailu. Tavoitteena on, että ensimmäisen kierroksen hakemuksia koskevat tukipäätökset tehdään vuoden 2017 alussa.

Ensimmäisellä kierroksella vastaanotettujen hakemusten joukossa oli monipuolisesti uusiutuvan energian tuotantohankkeita ja energiansäästö- ja tehokkuushankkeita. Uusiutuvan energian hankkeet painottuivat aurinko- ja tuulisähköön, biokaasuun, geotermiseen energiaan ja niin sanottuihin hybridiratkaisuihin.  Lisäksi jätettiin useita polttoaineiden tuotantoon liittyviä hakemuksia. Ensimmäisen kierroksen hankkeille tukea myönnetään yhteensä enintään 40 miljoonaa euroa. Tällä kierroksella ilman tukea jäävät hankkeet voivat halutessaan osallistua vuoden 2017 hakukierrokselle.

Lisätiedot ja tukihakemuslomake verkossa:
http://tem.fi/uusiutuvan-energian-ja-uuden-energiateknologian-investointituki

Lisätiedot:
ylitarkastaja Pekka Grönlund, työ- ja elinkeinoministeriö, puh. 029 506 4815
ylitarkastaja Kati Veijonen, työ- ja elinkeinoministeriö, puh. 029 504 7170

 
Sivun alkuun