Hyppää sisältöön

Energiavirasto esittää merkittäviä muutoksia sähkönsiirtomaksujen laskentamenetelmään

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 4.11.2020 14.26
Tiedote
Ylijohtaja Riku Huttunen

– Energiavirasto esitti 4.11.2020 valmiutensa valmistella merkittäviä muutoksia sähkönsiirron hinnoittelun valvontamalliinsa. Viraston esitys perustuu työ- ja elinkeinoministeriön valmistelussa olevaan lakiehdotukseen, jolla hillitään sähkön siirtohintoja, toteaa ministeriön ylijohtaja Riku Huttunen.

Energiavirasto arvioi, että se voi lakiehdotuksen ja sähköverkkojen toimintaympäristön muutosten perusteella kehittää valvontamallia seuraavasti:

1) Tuottopohjassa käytettyjen yksikköhintojen päivittäminen. Tämän tarkoituksena on ottaa huomioon vuodesta 2016 lähtien tapahtunut olennainen investointikustannusten lasku, sekä mahdollistaa investointien kustannustehokkuuden arviointi;

2)  Kohtuullisen tuottoasteen (WACC-%) tason määrittäminen. Tämän tarkoituksena on ottaa huomioon toimitusvarmuusvaatimusten toteuttamisen aikataulun pidentyminen, sekä se, että riskittömän koron pitää riittävän nopeasti heijastaa markkinakorkojen muuttumista, sekä viraston valvonnasta ja sen tuloksista viime vuosina saamat kokemukset; sekä

3) Toimitusvarmuuskannustimen tarve. Tämän tarkoituksena on ottaa huomioon, onko toimitusvarmuuskannustimelle tarvetta toimitusvarmuustavoitteiden aikataulun pidentyessä.

Energiavirasto on riippumaton energiamarkkinoita valvova viranomainen. Se toimitti 3.11.2020 työ- ja elinkeinoministeriölle lakiesityksen taustaksi selvityksen sähkön jakeluverkkotoiminnan valvonnasta. Selvityksessä virasto esittää muun muassa näkemyksensä keskeisimmistä valvontamenetelmien kehityskohteista. Selvityksessä käydään myös läpi valvontaa kohtaan esitettyä kritiikkiä ja viraston kommentteja asiaan.

TEM:n esittämän selvityspyynnön tavoitteena oli myös saada dokumentoitua se taustakeskustelu, jota ministeriön lainvalmistelijat ovat käyneet viraston virkamiesten kanssa lainvalmistelun aikana.

– Koska EU:n sähkömarkkinadirektiivi estää jäsenvaltioita säätämästä suoraan lailla siirtomaksujen laskentamenetelmien ratkaisevista tekijöistä, on erittäin hienoa, että Energiavirasto ottaa tällä tavoin aloitteen sille kuuluvan erittäin merkittävän yhteiskunnallisen tehtävän hoitamisessa, Huttunen toteaa.

– Näkemykseni mukaan Energiaviraston ilmoittamat ehdotukset tulisivat laskemaan yhtiöiden sallittua tuottoa merkittävästi, ylijohtaja Huttunen jatkaa.

Energiavirasto on ilmoittanut valmistautuvansa ottamaan valvontamenetelmät tarkasteluun heti lainmuutosten voimaan tulon jälkeen. Viraston mukaan muutokset tulisivat voimaan jo nykyisen valvontajakson 2020–2023 aikana, todennäköisimmin vuoden 2022 alusta lukien, jos sähkömarkkinalain muutokset etenevät lähiaikoina ripeästi. Valvontamallin muutosten vaikutukset näkyvät ennen pitkää kaikkien runsaan 3,5 miljoonan jakeluverkkoasiakkaan siirtomaksuissa.

Hallitus on lähiaikoina antamassa eduskunnalle esityksen sähkömarkkinalain ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain muuttamisesta. Muutoksilla on tarkoitus hallitusohjelman mukaisesti hillitä sähkönjakelun hintoja.

Lisätiedot:
ylijohtaja Riku Huttunen, TEM, puh. 050 431 6518
hallitusneuvos Arto Rajala, TEM, puh. 029 506 4828
ylitarkastaja Tatu Pahkala, TEM, puh. 029 506 4217

 
Sivun alkuun