Hyppää sisältöön

Energiayhteisöt helpottamaan itse tuotetun sähkön jakamista naapurustossa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 22.12.2020 13.46
Tiedote

Valtioneuvosto hyväksyi 22.12.2020 sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muutoksen. Asetukseen lisätään säännökset paikallisesta energiayhteisöstä ja aktiivisten asiakkaiden ryhmästä sekä niiden tehtävistä. Asetuksessa säädetään jatkossa myös yhdessä tuotetun sähkön jakamisesta sähköntoimitusten selvityksessä eli hyvityslaskennasta sekä sähkönkäyttöpaikan kulutuksen ja tuotannon netotuksesta sähköntoimitusten selvityksessä.

Hyvityslaskenta mahdollistaa tuotetun tai varastoidun sähkön jakamisen energiayhteisöön tai aktiivisten asiakkaiden ryhmään kuuluville käyttöpaikoille jakeluverkonhaltijan mittauslaitteistoja hyödyntäen, kun jakaminen tapahtuu samalla kiinteistöllä tai kiinteistöryhmällä. Jakaminen tehdään taseselvitysjaksoittain. Tällä hetkellä taseselvitysjaksona on tunti. Hyvityslaskennan ansiosta yhdessä tuotettu sähkö on mahdollista jakaa käyttöpaikoille laskennallisesti.

Asetukseen lisätään myös säännökset taseselvitysjakson sisäisestä sähkönkäyttöpaikan tuotannon ja kulutuksen yhteenlaskusta eli netotuksesta. Käyttöpaikan sähköntuotanto ja -kulutus, jotka mitataan samalla verkonhaltijan mittauslaitteistolla, lasketaan taseselvitysjaksoittain yhteen sähköntoimitusten selvityksessä. Säännöksillä parannetaan yksittäisen pientuotantoa harjoittavan loppukäyttäjän mahdollisuuksia hyödyntää tuottamaansa sähköä omaan käyttöönsä.

Taseselvitysjakson sisäinen hyvityslaskenta ja sähkönkulutuksen ja -tuotannon netotus on tarkoitus toteuttaa datahubissa 1.1.2023 lähtien. Jakeluverkonhaltijat voivat järjestää hyvityslaskennan ja netotuksen itse ennen keskitettyä toteutusta. Monet jakeluverkonhaltijat ovat ilmaisseet kiinnostuksensa tarjota näitä palveluita asiakkailleen. Hyvityslaskentapalvelun järjestämistä jakeluverkonhaltija voi jatkaa myös datahub-toteutuksen jälkeen 30.6.2023 asti.

Muutoksilla pannaan kansallisesti täytäntöön sähkömarkkinadirektiivin (EU) 2019/944 ja RED II:n (EU) 2018/2001 säännöksiä työ- ja elinkeinoministeriön asettaman älyverkkotyöryhmän vuonna 2018 tekemien ehdotusten pohjalta. Energian pientuotannon edistäminen on myös kirjattu pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan.

Asetuksen (66/2009, mittausasetus) muutokset tulevat voimaan 1.1.2021. Asetukseen sisältyy siirtymäaikoja.

Lisätiedot:

hallitusneuvos Arto Rajala, TEM, puh. 029 506 4828
erityisasiantuntija Kanerva Sunila, TEM, puh. 029 504 7138
ylitarkastaja Tatu Pahkala, TEM, puh. 029 506 4217

 
Sivun alkuun