Hyppää sisältöön

EU-asetus lisää verkkoalustojen ja hakukoneiden toiminnan avoimuutta

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 19.3.2020 14.26
Tiedote

Hallitus esittää uutta lakia verkossa toimivia välityspalveluja ja hakukoneita koskevasta kieltomenettelystä. Taustalla on EU-asetus, jossa säädetään verkkoalustojen ja niitä liiketoiminnassaan hyödyntävien yritysten välisestä suhteesta. Asetus tarkoittaa käytännössä muun muassa sitä, että hakukoneiden on pidettävä yritysten saatavilla tieto hakutulosten järjestykseen vaikuttavista asioista. Asetus parantaa välillisesti myös kuluttajien asemaa.

Hallituksen esityksessä on kyse EU:n asetusta täydentävästä kansallisesta sääntelystä. Yritykset ja niitä edustavat järjestöt voisivat saattaa markkinaoikeudessa vireille kieltomenettelyn, joka tähtää asetuksen vastaisen menettelyn lopettamiseen. Markkinaoikeus voisi antaa verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajalle eli verkkoalustalle tai verkossa toimivalle hakukoneelle kiellon käyttää asetuksen vastaista menettelyä. Kieltoa voitaisiin tehostaa uhkasakolla. Yritysten väliset riita-asiat ratkaistaan jatkossakin käräjäoikeudessa.

Asetus parantaa yritysten asemaa ja ehkäisee epäselviä käytäntöjä hakutulosten ilmaisemisessa

Asetuksen tavoitteena on lisätä verkkoalustojen toiminnan avoimuutta ja puuttua verkkoalustojen ja yritysten välisissä sopimussuhteissa noudatettaviin käytäntöihin. Asetuksessa säädetään tarkemmin muun muassa määräajoista, joiden puitteissa verkkoalustojen on ilmoitettava yritykselle sopimusmuutoksista tai palvelun lopettamisesta. Lisäksi säädetään siitä, että verkkoalustan tai hakukoneen esittämien hakutulosten järjestykseen vaikuttavien tietojen on oltava yritysten saatavilla. Verkkoalustan tai hakukoneen on esimerkiksi ilmoitettava, miten maksuilla voidaan vaikuttaa hakutulosten järjestykseen.

Asetuksen myötä verkkoalustoille tulee velvollisuus luoda sisäinen valituksenkäsittelyjärjestelmä asetuksesta johtuvien riitojen käsittelemiseksi sekä velvollisuus nimetä riippumattomia sovittelijoita.

Tavoitteena parantaa yritysten luottamusta alustatalouteen ja lisätä liikevaihtoa

Yritykset ovat yhä riippuvaisempia verkkoalustoista, koska niiden merkitys kuluttajien ja yritysten välisessä kaupassa on kasvanut. Asetuksella pyritään parantamaan yritysten luottamusta alustatalouteen ja lisäämään alustataloudesta saatavia hyötyjä.

Asetuksen arvioidaan lisäävän yhä useamman verkkoalustojen välityksellä toimivan yrityksen liikevaihtoa. Eniten hyötyä asetuksesta olisi pienemmille yrityksille, joiden neuvotteluasema suurten alustojen kanssa on heikompi. Kasvava myynti hyödyttää myös verkkoalustoja, ja kysyntä niiden tarjoamille palveluille lisääntyy.

Uusi markkinaoikeuden kieltomenettely parantaa myös alustojen välityksellä palveluja ja tavaroita tarjoavien yritysten oikeussuojaa. Esimerkiksi kun yritys tuo alustalla markkinoitavaksi uuden palvelun, voidaan markkinaoikeuden arvioitavaksi saattaa, onko alustan ja yrityksen sopimussuhteessa käytetty vakioehto asetuksenmukainen. Oikeusvarmuuden lisääntyminen puolestaan parantaa alustoja käyttävien suomalaisyritysten kasvumahdollisuuksia.

Hallitus esittää, että laki tulisi voimaan 12.7.2020.

Lisätietoja:
Hallitussihteeri Sami Teräväinen, TEM, p. 0295 060 088

 
Sivun alkuun