Hyppää sisältöön

EU-förordning ökar transparensen i verksamheten hos onlineplattformar och sökmotorer

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 19.3.2020 14.26 | Publicerad på svenska 30.3.2020 kl. 12.22
Pressmeddelande

Regeringen föreslår en ny lag om förbudsförfarande i fråga om onlinebaserade förmedlingstjänster och sökmotorer. Bakom finns en EU-förordning i vilken det finns bestämmelser om förhållandet mellan onlineplattformar och företag som drar nytta av dem i sin affärsverksamhet. Förordningen innebär i praktiken bland annat att sökmotorer ska tillhandahålla företag tillgång till faktorer som påverkar rangordningen av sökresultatet. Förordningen förbättrar indirekt även konsumenternas ställning

I regeringens proposition är det fråga om nationell lagstiftning som kompletterar EU:s förordning. Företag och organisationer som företräder dem kan inleda ett förbudsförfarande vid marknadsdomstolen som syftar till att avsluta ett förfarande som strider mot förordningen. Marknadsdomstolen kan meddela leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster, dvs. onlineplattformar eller sökmotorer förbud mot att tillämpa ett förfarande som strider mot förordningen. Förbudet kan förenas med vite. Tvistemål mellan företag avgörs också i fortsättningen vid tingsrätten.

Förordningen förbättrar företagens ställning och förebygger oklara förfaranden när det gäller att redovisa sökresultaten

Syftet med förordningen är att öka transparensen i verksamheten hos onlineplattformar och ingripa i den praxis som tillämpas i avtalsförhållanden mellan onlineplattformar och företag. I förordningen finns närmare bestämmelser om bland annat varselperioder inom vilka onlineplattformar ska informera företag om avtalsändringar eller att tjänsten avslutas. Dessutom föreskrivs det att uppgifter som påverkar rangordningen av sökresultat som onlineplattformen eller sökmaskinen redovisar ska hållas tillgängliga för företagen. Onlineplattformen eller sökmaskinen ska till exempel informera hur avgifter kan påverka rangordningen.

I och med förordningen blir onlineplattformar skyldiga att skapa ett internt system för hantering av klagomål för att behandla tvister till följd av förordningen och utse oberoende medlare.

Målet är att förbättra företagens förtroende för plattformsekonomin och öka omsättningen

Företag är alltmer beroende av onlineplattformar eftersom deras betydelse i handeln mellan konsumenter och företag har vuxit. Förordningen syftar till att förbättra företagens förtroende för plattformsekonomin och öka nyttan med den.

Förordningen bedöms öka omsättningen för allt fler företag som fungerar via onlineplattformar. Mest nytta av förordningen har mindre företag, som har en svagare förhandlingsposition i förhållande till stora plattformar. Den ökande försäljningen gagnar också onlineplattformarna och efterfrågan på de tjänster som dessa tillhandahåller ökar.

Marknadsdomstolens nya förbudsförfarande förbättrar även rättsskyddet för företag som tillhandahåller tjänster och varor via plattformar. Till exempel när ett företag introducerar en ny tjänst som ska marknadsföras via plattformen, kan man låta marknadsdomstolen bedöma huruvida ett standardvillkor som används i avtalsförhållandet mellan plattformen och företaget är förenligt med förordningen. Den ökade rättssäkerheten å sin sida förbättrar tillväxtmöjligheterna för de finländska företag som använder plattformarna.

Regeringen föreslår att lagen ska träda i kraft den 12 juli 2020.

Ytterligare upplysningar:
Sami Teräväinen, regeringssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 060 088

 
Sivun alkuun