Hyppää sisältöön

EU:n valtiontukisääntöihin lisää joustoja koronavirustilanteen takia

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 6.4.2020 18.00
Tiedote

Euroopan komissio antoi 3.4.2020 tiedonannon, jolla laajennetaan merkittävästi valtiontukisääntöjen tilapäisiä joustoja. Tavoitteena on helpottaa tuen kohdentamista koronavirusepidemiaan liittyvien tuotteiden tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä investointeihin. Lisäksi uudet säännöt mahdollistavat tuen suuntaamisen työpaikkojen turvaamiseen.

Valtiontukisäännöt mahdollistavat jo tietyillä edellytyksillä tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä investointien tukemisen. Uusien sääntöjen ehdot ovat kuitenkin merkittävästi tavanomaista valtiontukisäännöstöä joustavammat.

Komission uudet linjaukset ovat jatkoa sen 19.3.2020 antamalle tiedonannolle. Tällöin komissio kevensi valtiontukisääntöjä erityisesti yritysten likviditeetin ja rahoituksensaannin turvaamiseksi.

Uuden tiedonannon mahdollistamat tukimuodot

  • Tuki koronavirusepidemiaan liittyvään tutkimus- ja kehittämistoimintaan: Tuki voidaan kohdentaa muun muassa T&K-toiminnan henkilöstökustannuksiin sekä kustannuksiin, jotka aiheutuvat lääkkeiden tai lääkinnällisten laitteiden vaatimustenmukaisuuden arvioinnista. Tuki voidaan myöntää avustuksina, verotukina ja takaisinmaksettavina ennakkoina.
  • Investointituki koronavirusepidemian kannalta tärkeiden infrastruktuurien rakentamiseen tai kehittämiseen: Tukea voidaan myöntää infrastruktuureille, joita tarvitaan koronavirusepidemiaan liittyvien tuotteiden kuten lääkkeiden, rokotteiden, hoitomuotojen ja lääkinnällisten tarvikkeiden (kuten hengityskoneiden ja suojavaatteiden) testaamisessa, skaalauksessa ja kehittämisessä ensimmäiseen teolliseen käyttöönottoon asti ennen niiden massatuotantoa. Tuki voidaan myöntää avustuksina, verotukina ja takaisinmaksettavina ennakkoina ja tappiotakauksina.
  • Investointituki koronavirusepidemiaan liittyvien tuotteiden tuotantoon: Koronavirusepidemian hillitsemisen kannalta merkityksellisiksi tuotteiksi katsotaan muun muassa lääkkeet, rokotteet ja lääkinnälliset varusteet kuten suojavaatteet ja desinfiointiaineet. Tuen määrä saa olla enintään 80 prosenttia investointihankkeen kustannuksista. Tuki voidaan myöntää avustuksina, verotukina ja takaisinmaksettavina ennakkoina ja tappiotakauksina.
  • Valikoivien verojen tai sosiaaliturvamaksun lykkäyksen muodossa annettava tuki: Tukea suunnataan yrityksille, jotka erityisesti kärsivät koronavirusepidemian aiheuttamista taloudellisista ongelmista esimerkiksi tietyllä toimialalla tai maantieteellisellä alueella. Hyväksyttävää tukea ovat esimerkiksi yritysten likviditeettiongelmia koskevat toimenpiteet kuten maksujenlykkäykset, korottomien ajanjaksojen myöntäminen, verovelkojen takaisinperinnän keskeytyminen sekä nopeutetut veronpalautukset. Kaikki yrityksiä samalla tavoin koskevat maksujenlykkäykset eivät tule lainkaan valtiontukisääntöjen piiriin.
  • Palkkatuki irtisanomisten välttämiseksi koronavirusepidemian aikana

Lisäksi tiedonanto sisältää eräitä lisähelpotuksia yritysrahoituksen saatavuuden turvaamista koskeviin valtiontukisääntöihin, jotka komissio antoi 19.3.2020. Jatkossa EU-sääntöjen puitteissa voidaan myöntää suorien avustusten ja takaisinmaksettavien ennakkojen ohella lainoja, takauksia ja omaa pääomaa 800 000 euron enimmäismäärään asti.

Tiedonannossa selkeytetään, että jäsenvaltioiden viranomaisten tulee julkaista tiedot kaikista uuden tiedonannon nojalla myönnettävistä yksittäisistä tuista 12 kuukauden kuluessa tuen myöntämisestä.

EU:n valtiontukisääntely luo yleiset puitteet EU-jäsenvaltioiden yritystukipolitiikalle. Jäsenvaltioiden tukiviranomaiset voivat itse päättää, missä määrin valtiontukisääntöjen joustoja otetaan käyttöön kansallisesti. Suomessa hallituksen koronavirustilanteessa käyttöönottamat yritysrahoitusohjelmat perustuvat paitsi ennen koronavirustilannetta voimassaolleisiin valtiontukisääntöihin myös komission antamiin joustoihin. Komission esitykset helpottavat siten yrityksille suunnattujen tukipakettien täytäntöönpanoa.

Kaikista tiedonannon mukaisista tukitoimenpiteistä on tehtävä valtiontuki-ilmoitus komissiolle, ja niiden käyttöönotto edellyttää komission ennakkohyväksyntää.

Lisätietoja:

kaupallinen neuvos Olli Hyvärinen, TEM, p. 029 504 7026
erityisasiantuntija Tanja Müller, TEM, p. 029 504 7068

 
Sivun alkuun