Hyppää sisältöön

Fennovoiman loppusijoituksen YVA-ohjelma täyttää periaatepäätöksen ehdon

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 12.7.2016 11.51
Tiedote

Fennovoima jätti 22.6.2016 työ- ja elinkeinoministeriölle oman käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusta koskevan ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelma). Ministeriön nyt valmistuneen arvion mukaan YVA-ohjelma täyttää valtioneuvoston vuonna 2010 Fennovoiman Hanhikivi 1-ydinvoimalaitoksen periaatepäätökseen asettaman ehdon.

Ehdon mukaan Fennovoiman tuli esittää työ- ja elinkeinoministeriölle 30.6.2016 mennessä joko sopimus ydinjäteyhteistyöstä nykyisten jätehuoltovelvollisten kanssa tai ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (YVA-laki) mukainen Fennovoiman oman käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitosta koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma.

Ehdon täyttymisen myötä Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemuksen käsittely ministeriössä jatkuu. Lupahakemus tulee valtioneuvoston päätettäväksi näillä näkymin aikaisintaan vuonna 2018. Fennovoima jätti rakentamislupahakemuksen valtioneuvostolle kesäkuussa 2015.

YVA-ohjelman jättäminen käynnistää YVA-lain mukaisen Fennovoiman käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn. Hankkeen yhteysviranomaisena toimii työ- ja elinkeinoministeriö.

Arviointimenettelyyn sisältyy arviointiohjelmasta kuuleminen, jonka aikana ministeriö pyytää lausuntoja ja varaa mahdollisuuden mielipiteiden esittämiseen. Ministeriö myös järjestää tämän kuulemisajan aikana julkiset kuulemistilaisuudet Fennovoiman YVA-ohjelman mukaisissa vaihtoehtoisissa loppusijoituspaikkakunnissa eli Eurajoella ja Pyhäjoella. Ministeriö tiedottaa kuulemisen alkamisesta syksyllä. 

Ministeriö arvioi antavansa YVA-ohjelmavaiheen päättävän yhteysviranomaisen lausunnon vuoden 2016 lopussa. Hankkeeseen sovelletaan myös valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ns. Espoon sopimuksen (YVA-yleissopimus, SopS 67/1997) mukaisesti. Kansainvälisen kuulemisen järjestelyistä vastaa ympäristöministeriö.

Fennovoiman käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen tarkoituksena on huolehtia Hanhikivi 1- ydinvoimalaitoksen käytön yhteydessä syntyvästä käytetystä ydinpolttoaineesta.

Fennovoima suunnittelee loppusijoitushanketta yhteistyössä Posivan kanssa yhtiöiden laatiman sopimuksen mukaisesti. Ydinvoimalaitoksen käynnistyminen vaatii jo myönnetyn positiivisen periaatepäätöksen lisäksi valtioneuvoston myöntämät rakentamis- ja käyttöluvat.

Myös käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushanke vaatii toteutuakseen valtioneuvoston periaatepäätöksen sekä rakentamis- ja käyttöluvat. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittaminen alkaisi tämän hetken suunnitelmien mukaan aikaisintaan 2090-luvulla.

Lisätiedot:
teollisuusneuvos Herkko Plit, TEM, puh. 050 462 0788
yli-insinööri Jorma Aurela, TEM, puh. 050 592 2109
erityisasiantuntija Linda Kumpula, TEM, puh. 029 506 0125

 
Sivun alkuun