Hyppää sisältöön

Fennovoiman odotetaan jatkavan neuvotteluja yhteisestä loppusijoituksesta

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 16.12.2016 10.03
Tiedote
Kuva: Posiva

Työ- ja elinkeinoministeriö on antanut 16.12.2016 yhteysviranomaisen lausunnon Fennovoima Oy:n käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. TEM:n mukaan Fennovoiman tulee jatkaa yhteistyötä nykyisten jätehuoltovelvollisten kanssa.

Fennovoimalta edellytetään myös 31.1.2018 mennessä suunnitelmaa hankkeen yksityiskohtaisemmasta aikataulusta.

Fennovoima toimitti YVA-ohjelmansa ministeriölle kesäkuussa 2016. TEM järjesti arviointiohjelmasta kuulemisen 12.9.–9.11.2016. Ympäristöministeriö järjesti siitä vastaavasti Espoon sopimuksen mukaisen kansainvälisen kuulemisen. Työ- ja elinkeinoministeriöön toimitettiin määräajassa yhteensä 63 lausuntoa ja mielipidettä. Lisäksi yhdeksän maata osallistui kansainväliseen kuulemiseen. TEM:n yhteysviranomaisen lausunto ja ministeriön saamat lausunnot ja mielipiteet ovat luettavissa osoitteessa http://tem.fi/yva-ohjelma-2016

Saaduissa lausunnoissa arviointiohjelmaa pidetään pääsääntöisesti kattavana ja sen nähdään täyttävän YVA-lain vaatimukset. Monet lausunnonantajatkin kiinnittävät huomiota poikkeuksellisen pitkään YVA-menettelyyn ja korostivat hankkeesta tiedottamisen merkitystä ja arviointiohjelman tietojen päivittämisen tarvetta menettelyn aikana. Useat lausunnonantajat pitävät myös tärkeänä sitä, että Fennovoima ja nykyiset jätehuoltovelvolliset tekevät loppusijoitukseen liittyvää yhteistyötä.

TEM katsoo, että Fennovoiman tulee pyrkiä ratkaisemaan käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi ja loppusijoitus yhteistyössä nykyisten jätehuoltovelvollisten kanssa perustuen yhdessä neuvoteltuihin kaupallisiin sopimuksiin. Ministeriö pitää tavoiteltavimpana ratkaisuna Fennovoiman käytetyn ydinpolttoaineen sijoittamista Posivan loppusijoituslaitokseen.

Fennovoiman on esitettävä 31.1.2018 mennessä suunnitelma hankkeen yksityiskohtaisemmasta aikataulusta YVA-menettelyn jatkuessa. Suunnitelmasta on käytävä ilmi muun muassa, miten ja millä aikataululla tutkimusalueet määritellään Eurajoen osalta ja miten tutkimukset etenevät Eurajoella ja Pyhäjoella. Lisäksi selvitykseen on sisällytettävä tarkempi suunnitelma osallistumisen järjestämisestä ja siihen liittyvästä aikataulusta.

Fennovoiman loppusijoituksen YVA-ohjelman vaihtoehtoiset paikkakunnat ovat Pyhäjoki ja Eurajoki, joissa Fennovoima tutkii yhteistyössä Posivan kanssa oman kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen vaikutuksia alueen ihmisille ja ympäristölle. Fennovoima jätti Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemuksen valtioneuvostolle vuonna 2015, ja lupahakemus tulee valtioneuvoston päätettäväksi aikaisintaan vuonna 2018. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen on tarkoitus alkaa 2090-luvulla.

Lisätiedot:
yli-insinööri Jorma Aurela, TEM, puh. 050 592 2109
erityisasiantuntija Linda Kumpula, TEM, puh. 050 412 4425

 
Sivun alkuun