Hyppää sisältöön

Fortum toimitti ministeriöön YVA-selostuksen Loviisan voimalaitoksen jatkosta

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 6.9.2021 10.13
Tiedote
Fortumin Loviisan ydinvoimalaitos

Fortum [Power and Heat Oy] toimitti 6.9.2021 työ- ja elinkeinoministeriöön ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostus) jossa on selvitetty Loviisan ydinvoimalaitoksen mahdollisen käytön jatkamisen ja vaihtoehtoisesti käytöstä poiston sekä matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitoksen ympäristövaikutuksia.

Hankkeen yhteysviranomaisena toimiva työ- ja elinkeinoministeriö antoi YVA-ohjelmasta lausuntonsa marraskuussa 2020. Siinä yhtiön suunnitelmat ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamiseksi todettiin riittäviksi, kunhan ministeriön lausunnossa esitetyt asiat otetaan huomioon.

Lausunnossaan TEM pyysi tarkennuksia muun muassa laitoksen ikääntymisen hallinnasta, ilmastonmuutoksen ja, jäähdytysvesien huomioon ottamisesta arvioinnissa, onnettomuuksien seurauksien ja niiden ehkäisemisen kuvaamisesta sekä ydinjätehuoltoon liittyvistä arvioinnista.

Fortumin YVA-selostuksessa on arvioitu myös hankkeen vaikutuksia ihmisten elinoloihin, viihtyvyyteen ja terveyteen sekä ympäristöön, vesistöön, pohjavesiin, kalatalouteen, luontokohteisiin, maisemaan ja kulttuuriympäristöön. Lisäksi on arvioitu hankkeen vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen ja aluetalouteen.

Fortumin YVA-prosessissa tarkasteltavat päävaihtoehdot ovat molempien Loviisan molempien laitosyksiköiden käytön jatkaminen noin vuoteen 2050 saakka tai ydinvoimalaitoksen käytöstä poisto nykyisten lupajaksojen (2027 ja 2030) päättymisen jälkeen.

Fortumin arviointiselostus on nähtävillä osoitteessa: www.tem.fi/loviisan-yva-selostus TEM tulee pyytämään siitä lausuntoja viranomaisilta ja yhteisöiltä, sekä järjestää kuulemisen kansalaisille ja yhteisöille. Kuulemisaika on 20.9.-18.11.2021. Kuuleminen toteutetaan verkossa Lausuntopalvelu.fi -palvelussa. Yleisölle suunnattu kuulemistilaisuus järjestetään Loviisassa 7.10.2021 kello 18-21. 

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä annetaan tammikuussa 2022. Aikanaan YVA-selostus liitetään laitoksen jatkoa koskevaan käyttö- tai käytöstäpoiston lupahakemukseen.

Hankkeen YVA-menettelyn yhteysviranomaisena toimii TEM ja kansainvälisen kuulemisen osalta ympäristöministeriö (YM).

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Jaakko Louvanto, TEM, puh. 029 504 8274
teollisuusneuvos Liisa Heikinheimo, TEM, puh. 029 504 7035
erityisasiantuntija Linda Kumpula, TEM, puh. 029 506 0125
 

 
Sivun alkuun