Hyppää sisältöön

Hallituksen esitys eduskuntaan: päivityksiä lakiin ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 17.6.2020 13.49
Tiedote

Hallitus esittää, että lakiin ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta tehdään täydennyksiä, joita EU:n ulkomaisia suoria sijoituksia koskeva seuranta-asetus edellyttää. Lisäksi ehdotetaan muutoksia, jotka selkiyttäisivät lain soveltamista. Lain lähtökohtana tulee jatkossakin olemaan myönteinen suhtautuminen ulkomaalaisiin sijoituksiin.

Valtioneuvosto antoi 17.6.2020 eduskunnalle esityksen laiksi ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain muuttamisesta. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 11.10.2020.

Laki ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta on ollut voimassa kahdeksan vuotta. Sen tehtävänä on seurata ja tarvittaessa rajoittaa seurannan kohteena olevissa yrityksissä ulkomaalaista omistusta, jos erittäin tärkeä kansallinen etu tätä edellyttää. Erittäin tärkeällä kansallisella edulla tarkoitetaan erityisesti maanpuolustusta, huoltovarmuutta ja yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja.

– Kansainvälisen turvallisuusympäristön muuttuessa myös alan kansallisen lainsäädännön tulee olla ajan tasalla, ja sen toimivuutta on myös käytännön tasolla tarpeellista arvioida säännöllisesti, toteaa työministeri Tuula Haatainen.

Työ- ja elinkeinoministeriölle uusia tehtäviä, lisää selkeyttä lain soveltamiseen

Lakiin esitetyt muutokset lisäisivät työ- ja elinkeinoministeriön tehtäviä. Ministeriö toimisi kansallisena yhteyspisteenä EU:n jäsenvaltioiden ja unionin tason yhteistyössä, tiedonvaihdossa ja EU:n seuranta-asetuksen täytäntöönpanoon liittyvissä kysymyksissä 11.10.2020 alkaen.

Lakiin lisättäisiin uudet säännökset lain kiertämisestä, ehtojen asettamisesta työ- ja elinkeinoministeriön yritysoston vahvistamista koskevaan päätökseen, asian tutkimatta jättämisestä sekä salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta viranomaiselle. Lisäksi turvallisuusalan yritysostoihin tulisi jatkossa hakea etukäteen työ- ja elinkeinoministeriöltä vahvistus.

Yrityskauppojen seurannan merkitys korostuu kriisitilanteissa

Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla toimiva viranomaisverkosto seuraa ulkomaalaisia yritysostoja järjestelmällisesti. Seuranta on aikasidonnaista ja tapauskohtaista. Esimerkiksi COVID-19-pandemian kaltaisissa kriisitilanteissa yrityksiä, jotka ovat yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen kannalta merkityksellisiä, saattaa olla enemmän kuin normaalioloissa.

– Poikkeusoloissa yritysostojen seurantaa on tehostettu ja kohdistettu erityisesti tiettyihin kriittisiin toimialoihin, esimerkiksi mahdollisiin terveydenhuoltoalan suojaimia tuottaviin yrityksiin, kertoo työministeri Haatainen.

Lisätietoja:

työministerin erityisavustaja Timo Nevaranta, TEM, p. 0295 047 232, [email protected]
kaupallinen neuvos Marjaana Aarnikka, TEM, p. 050 338 4350, [email protected]
erityisasiantuntija Lasse Puroma, TEM, p. 050 352 9585, [email protected]

 
Sivun alkuun