Hyppää sisältöön

Hallitus esittää maa-asematoiminnan ja satelliittikaukokartoituksen säätämistä luvanvaraisiksi

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 25.8.2022 14.01
Tiedote
satelliitti

Hallitus antoi 25.8.2022 eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi maa-asemista ja eräistä tutkista sekä avaruustoiminnasta annetun lain muuttamisesta.

Laissa säädetään maa-asema- ja tutkatoiminnan luvanvaraisuudesta. Lupaviranomaisena toimisi Liikenne- ja viestintävirasto. Avaruustoiminnasta annettua lakia muutettaisiin lisäämällä lakiin säännökset, jotka koskevat satelliittikaukokartoituksen luvanvaraisuutta. Tällöin lupaviranomaisena toimisi työ- ja elinkeinoministeriö. Kummassakin tapauksessa luvan edellytyksenä olisi erityisesti toiminnan riskittömyys kansallisen turvallisuuden kannalta ja tiettyjen teknisten turvallisuusvaatimusten täyttyminen.  

Laissa on pyritty ottamaan huomioon teknologian nopea kehitys ja liiketoiminnan edellytykset. Kaukokartoitukseen ja maa-asemiin liittyy paljon uusia liiketoimintamahdollisuuksia, joten on löydettävä tasapaino kansallisen turvallisuuden ja liiketoiminnan edistämisen välillä. Myös dataan perustuvan tutkimuksen edellytyksistä pitää huolehtia. Lain tavoitteena on ennustettavan ja oikeudellisesti selkeän toimintaympäristön luominen alan tehokkaan valvonnan sekä kilpailukyvyn ja kasvun edistämiseksi.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Lisätiedot: 
teollisuusneuvos Maija Lönnqvist, TEM, p. 029 504 7105
erityisasiantuntija Heidi Pennanen, TEM, p. 029 504 7211
 

 
Sivun alkuun