Hyppää sisältöön

Hallitusryhmät linjasivat kasvupalveluiden eli yritys- ja työllisyyspalveluiden avoimet kysymykset

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 12.1.2018 14.08
Tiedote

Ministerit Mika Lintilä, Jari Lindström ja Antti Häkkänen sopivat maakuntauudistukseen liittyvän alueiden kehittämis- ja kasvupalvelulaista 12.1.2018. Uutena linjauksena esityksessä kannustetaan toteuttamaan maakunnallisia yritys- ja työllisyyspalveluita sekä kunnallisia elinvoimapalveluita yhdessä allianssimallin avulla. Ministeri Lintilä esittelee lain eduskunnalle huhtikuussa.

Maakunnat vastaavat vuodesta 2020 lähtien nykyisin ELY-keskusten ja TE-toimistojen tarjoamista yritys- ja työllisyyspalveluista. Ainoan poikkeuksen muodostaa jo aiemmin sovittu Uudenmaan erillisratkaisu, jossa järjestämisvastuu on Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten muodostamalla kuntayhtymällä.

Nyt sovittu täsmennys lausunnoilla olleeseen lakiluonnokseen on niin sanottu allianssimalli, joka mahdollistaa sekä maakunnan järjestämien yritys- ja työllisyyspalveluiden (kasvupalveluiden) että kunnallisten elinvoimapalveluiden resurssien yhdistämisen. Kolmantena kumppanina mukaan otetaan myös yritysten tai kolmannen sektorin osaamista.

- Olen tyytyväinen tähän ratkaisuun. Maakunta vastaa yritys- ja työllisyyspalveluista ja kunta yleisen toimivaltansa puitteissa järjestämistään elinvoimapalveluista. Nämä resurssit on jatkossa mahdollista yhdistää tukemaan toisiaan, ministeri Lintilä sanoo.

Voimavarat yhteen

–Voimavarojen yhdistämisellä mahdollista löytää aivan uusia tapoja lisätä työllisyyttä ja alueiden elinvoimaa, muistuttaa ministeri Lindström.

Allianssimallia käytetään laajasti vaativissa julkisissa kiinteistö- ja rakennusalan projekteissa ja palveluissa eri puolilla maailmaa. Suomessa mallia on pilotoitu myös sosiaali- ja terveydenhuollon ja ICT-alan palveluissa – esimerkiksi Tesoman hyvinvointikeskuksen kehittämisprojektissa.

– Kaupungeissa tehdään arvokasta työtä ja panostetaan paljon elinvoiman ja työllisyyden edistämiseksi. Maakuntien, kuntien, yritysten ja kolmannen sektorin panostukset tulee yhteensovittaa järkevästi. Nämä panostukset saavat mallissa ansaitsemansa roolin, ministeri Häkkänen toteaa.

Käyttäessään allianssimallia, maakunta sopii asiasta aluksi alueensa kuntien kanssa. Maakunta ja ne kunnat, jotka haluavat mukaan allianssiin, kilpailuttavat mukaan otettavat muut palveluntuottajat neuvottelumenettelyllä. Hanke resursoidaan yhdessä ja sen tavoitteet määritellään yhdessä. Riskit ja hyödyt jaetaan kaikkien osapuolten kesken.

Koska merkittäviä pykälämuutoksia ei ole tarpeen tehdä, ei lakia lähetetä uudelle lausuntokierrokselle. Kasvupalvelulaissa on velvoite yhteen sovittaa maakunnan ja kunnan toimintoja. Lakiesityksessä tullaan kannustamaan allianssimallin hyödyntämiseen.

tem.fi/kasvupalvelut
Kasvupalveluallianssi maakuntien ja kuntien yhteistyömuotona

Lisätiedot:
elinkeinoministerin erityisavustaja Jannika Ranta, p. 050 340 2250
työministerin erityisavustaja Juha Halttunen, p. 050 574 0236
oikeusministerin erityisavustaja Tapani Mäkinen, p. 050 512 2603

Antti Häkkänen Jari Lindström Mika Lintilä aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto reformit
 
Sivun alkuun