Hyppää sisältöön
Media

Integroitu energia- ja ilmastosuunnitelmaluonnos toimitettu komissiolle

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 20.12.2018 21.52
Tiedote

Suomi toimitti 20.12.2018 Euroopan komissiolle luonnoksen kansalliseksi integroiduksi energia- ja ilmastosuunnitelmaksi. Komissio seuraa jäsenvaltioiden suunnitelmien avulla EU:n vuoden 2030 energia- ja ilmastotavoitteiden toteutumista.

EU:n uuteen puhtaan energian pakettiin kuuluvaan hallintomalliasetuksen mukaan jäsenvaltioiden tulee toimittaa suunnitelmaluonnoksensa komissiolle vuoden loppuun mennessä. Komissio arvioi jäsenvaltioiden luonnokset vuoden 2019 alkupuolella. Sen palautteen pohjalta viimeistellyt suunnitelmat tulee toimittaa komissiolle vuoden 2019 loppuun mennessä. 

Suomen kansallinen suunnitelma kattaa kaikki EU:n energiaunionin viisi ulottuvuutta, jotka ovat: hiilestä irtautuminen (sisältäen uusiutuvan energian), energiatehokkuus, energiaturvallisuus, energian sisämarkkinat, sekä tutkimus, innovointi ja kilpailukyky.

Näiden viiden ulottuvuuden osalta Suomi raportoi suunnitelmassa tavoitteet vuodelle 2030 ja politiikkakeinot tavoitteiden saavuttamiseksi.

Suunnitelmaluonnos perustuu kansalliseen energia- ja ilmastostrategiaan vuodelta 2016 ja keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmaan vuodelta 2017, mutta siinä on otettu huomioon myös tuoreimmat tarkastelut mm. sähkömarkkinoiden kehityksestä. Luonnos on valmisteltu eri ministeriöiden yhteistyössä virkatyönä.

Pitkän aikavälin vähäpäästöisyysstrategia toimitettava komissiolle 1.1.2020 mennessä

Toinen EU:n hallintomalliasetuksen edellyttämä suunnitelma on pitkän aikavälin vähäpäästöisyysstrategia. Jäsenvaltioiden on toimitettava kansalliset, vuoteen 2050 ulottuvat strategiansa komissiolle 1.1.2020 mennessä. Komissio julkaisi 28. marraskuuta puolestaan tiedonannon, jossa kuvataan visio EU-tason pitkän aikavälin vähäpäästöisyysstrategiaksi.

Tiedonannossa ilmaistuna pyrkimyksenä on EU:n hiilineutraalisuus vuoteen 2050 mennessä. Asiasta on käyty tällä viikolla ensimmäiset keskustelut neuvostossa energiaministereiden ja ympäristöministereiden kokouksissa ja työ jatkuu tulevilla Romanian ja Suomen puheenjohtajuuskausilla.

Lisätiedot verkossa:
Suomen integroitu energia- ja ilmastosuunnitelmaluonnos on verkossa osoitteessa: https://tem.fi/hallintomalliasetuksen-mukaiset-suunnitelmat1

Lisätiedot:
neuvotteleva virkamies Markku Kinnunen, TEM, puh. 0295 064 792
ylitarkastaja Bettina Lemström, TEM, puh. 029 506 4116
teollisuusneuvos Petteri Kuuva, TEM, puh. 029 506 4819

 
Sivun alkuun