Hyppää sisältöön

Itäisen Suomen elinvoimaa vahvistetaan panostamalla raideliikenteeseen ja osaamisen kehittämiseen

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 2.9.2022 9.29
Tiedote

Valtiosihteerityöryhmän tehtävänä on ollut selvittää, miten Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vaikuttanut itäisen Suomen talouteen ja millaisia toimenpiteitä alueen elinvoiman vahvistamiseksi tarvitaan. Työryhmä on esittänyt hallitukselle lyhyen aikavälin toimia vuoden 2023 talousarvioesitykseen, rahoituksen uudelleen kohdistamista hyödyntäen olemassa olevia rahoituslähteitä, sekä pitkän aikavälin toimenpiteitä. Toimet painottuvat saavutettavuuteen, matkailuun, osaamisen kehittämiseen, aluekehitykseen sekä energiaomavaraisuuteen ja vihreään siirtymään.

”Itäisen Suomen elinvoimaa lisäävien toimien tavoitteena on koko Suomen elinvoimasta ja kilpailukyvystä huolehtiminen. Alueiden hyvinvointi voi perustua kestävällä tavalla vain alueen omiin vahvuuksiin ja niiden pohjalta syntyvään positiiviseen kierteeseen”, työryhmän puheenjohtaja valtiosihteeri Ann-Mari Kemell sanoo.

Työryhmä on ennen kaikkea painottanut toimenpiteitä, joilla lisätään investointeja kestävään kasvuun ja potentiaalisiin toimialoihin. Lisäksi työryhmä on esittänyt toimenpiteitä, joilla huolehditaan saavutettavuudesta.

Hallitus päätti vuoden 2023 talousarvioesityksessä työryhmän ensi vuodelle suosittelemista panostuksista työryhmän esityksen mukaisesti.

Työryhmä esitti useita lyhyen ja pitkän aikavälin toimenpiteitä

Työryhmä piti tärkeänä itäisen Suomen saavutettavuuden turvaamista. Ratahankkeiden edistämiseksi työryhmä esitti 31,1 miljoonaa euroa vuodelle 2023. Samalla työryhmä piti keskeisenä vauhdittaa vielä suunnitteluvaiheessa olevia ratahankkeita kaikin mahdollisin keinoin. Lisäksi hyvillä lentoyhteyksillä on merkittävä rooli itäisen Suomen vientiteollisuuden, matkailun ja saavutettavuuden näkökulmasta.

Työryhmä esitti itäisen Suomen yliopistojen ja korkeakoulujen opiskelupaikkojen lisäämiseen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan edistämiseen 10 miljoonaa euroa. Lisäksi nuorisotoiminnan tukemiseen esitettiin miljoona euroa.

Kaikkein vaikeimmassa asemassa olevia osatyökykyisiä henkilöitä työllistävän valtion erityistehtäväyhtiön eli Työkanavan pääomitukseen esitettiin 5 miljoonaa euroa. Lisäksi osaavan työvoiman saatavuuden parantamiseksi varaudutaan käynnistämään alueellisen opintolainahyvityksen kokeilu.

Työryhmä ehdotti, että matkailua edistetään 7,5 miljoonalla eurolla muun muassa luonto- ja retkeilymatkailun edellytyksiä ja palveluita parantamalla.  Lisäksi vauhditetaan Kutilan kanavan ja erämuseon investointihankkeita.

Energiaomavaraisuuden lisäämiseksi etsitään ratkaisuja tuulivoiman lisärakentamisen ja aluevalvonnan yhteensovittamiseksi siten, että tuulivoiman lisärakentaminen on nykyistä laajemmin mahdollista myös itäisessä Suomessa.

Alueellisia ja ylimaakunnallisia yhteistyöhankkeita edistetään itäisessä Suomessa myös kohdistamalla EU:n alue- ja rakennepolitiikan varoja alueelle 12 miljoonaa euroa. 

Työryhmä pitää erittäin tärkeänä, että EU:n ulkorajayhteistyöohjelmiin 2021–2027 varattujen rahojen kohdistamiseen itäisen Suomen tukemiseksi ja kehittämiseksi etsitään pikainen ratkaisu Euroopan komission kanssa.

Lisätiedot:
elinkeinoministerin valtiosihteeri Ann-Mari Kemell, p. 0295 047 332
teollisuusneuvos Marjukka Aarnio, TEM, p. 0295 047 150

 
Sivun alkuun