Hyppää sisältöön

Jälkihuollon yläikärajaa nostetaan myös ilman huoltajaa Suomeen tulleiden nuorten osalta

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 28.5.2020 14.02
Tiedote

Hallitus esittää muutosta kotoutumisen edistämisestä annettuun lakiin siten, että alaikäisenä turvapaikanhakijana ilman huoltajaa Suomeen tullut nuori voi saada lastensuojelun jälkihuoltoon rinnasteista tukea siihen asti, kunnes hän täyttää 25 vuotta. Muutos koskee oleskeluluvan saaneita nuoria.

Laissa kotoutumisen edistämisestä (30.12.2010/1386) säädetään niistä palveluista, joita oleskeluluvan saaneille ilman huoltajaa tulleille alaikäisille tarjotaan. Nuorille voidaan tällä hetkellä järjestää jälkihuoltoa siihen saakka, kunnes he täyttävät 21 vuotta. Perustelu kotoutumislakiin esitettävään muutokseen on, että vastaava lastensuojelun jälkihuollon yläikäraja nousi 25 vuoteen 1.1.2020.

Nyt ehdotettavan muutoksen myötä korkeampi ikäraja koskisi myös kansainvälisen suojelun perusteella Suomeen tulleita nuoria. Muutos asettaisi toisiinsa nähden vastaavan kaltaisissa mutta eri lakien soveltamisalaan kuuluvissa tilanteissa olevat nuoret yhdenvertaiseen asemaan toisiinsa nähden. Lakimuutos tulisi voimaan mahdollisimman pian, kuitenkin aikaisintaan, kun vuoden 2020 neljäs lisätalousarvio on hyväksytty.

Kunnat vastaavat jälkihuollon palveluiden järjestämisestä alaikäisenä ilman huoltajaa tulleille nuorille. Oikeus kotoutumislain mukaiseen jälkihuoltoon ei ole subjektiivinen vaan kunnat tarjoavat tukea tarpeen mukaan. Valtio korvaa kunnille ilman huoltajaa maassa olevien asumisesta ja tuesta aiheutuvat kustannukset. Lakimuutoksen myötä kunnalle korvattaisiin palveluiden järjestämisestä aiheutuneet kustannukset siihen saakka, kunnes nuori täyttää 25 vuotta.

Suomesta hakee vuosittain turvapaikkaa muutama sata ilman huoltajaa saapunutta lasta. Suurin osa lapsista on tullut Suomeen konfliktialueilta Afganistanista, Irakista ja Somaliasta ja useimmat ovat tullessaan 16-17 –vuotiaita. Saapuneiden joukossa on kuitenkin kaiken ikäisiä lapsia. Vuoden 2015 kasvaneen turvapaikanhakijamäärän johdosta jälkihuoltoikäisiä nuoria arvioidaan olevan tällä hetkellä noin 2 000.

Valtioneuvoston päätös on luettavissa tem.fi/paatokset-sivulla.

Lisätiedot:
Anna Bruun, neuvotteleva virkamies, TEM, p. 029 504 8254
Paula Karjalainen, neuvotteleva virkamies, TEM, p. 029 504 7117

 
Sivun alkuun