Hyppää sisältöön

Reformen av gruvlagen på remiss: Näringsminister Lintilä betonar förutsättningarna för hållbar gruvdrift

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 23.2.2022 14.01 | Publicerad på svenska 24.2.2022 kl. 10.24
Pressmeddelande
Mika Lintilä

Regeringspartierna kom den 23 februari 2022 överens om det centrala innehållet i reformen av gruvlagen. Reformen har beretts vid arbets- och näringsministeriet tillsammans med intressentgrupperna.

I utkastet till gruvlag föreslås till exempel att de bestämmelser om gruvdrift och förbehåll avseende malmletning som förutsätts i den kommunala planläggningen ska preciseras.
 
Näringsminister Mika Lintilä tackar regeringspartierna för ett konstruktivt samarbete och betonar att lagen innebär att förutsättningarna för hållbar gruvdrift stärks i Finland.
 
”I och med reformen av gruvlagen stärks de lokala möjligheterna att påverka, utsikterna för näringsverksamhet och miljöaspekterna jämfört med nuläget. Jag anser att det är viktigt att det i Finland också i fortsättningen finns en omfattande hållbar gruvdrift som åtnjuter samhällelig acceptans”, säger minister Lintilä.
 
Vid regeringspartiernas förhandlingar har man också kommit överens om ett förbud mot malmletning i nationalparker och naturreservat samt om skärpta förutsättningar för malmletning som är tillåten i statens övriga naturskyddsområden. Dessa förslag kommer att ingå i utkastet till regeringsproposition om naturvårdslagen.
 
Regeringspropositionen om reform av gruvlagen går vidare till remissrundan i slutet av vecka 9. Begäran om utlåtande publiceras i utlåtandetjänsten och information om när remissrundan börjar meddelas ännu separat.
  
Mer information
Antti Siika-aho, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 575 4118
Eeva-Maija Puheloinen, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, [email protected]
Riikka Aaltonen, gruvöverinspektör, arbets- och näringsministeriet, [email protected]
Tuula Manelius, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, [email protected]
 


 

 
Sivun alkuun