Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Kasvupalvelupiloteilla valmistaudutaan tulevaan

Työ- ja elinkeinoministeriö
17.5.2018 14.00
Uutinen

Parhaillaan valmistellaan kasvupalveluihin liittyviä pilotteja, joissa kokeillaan uudenlaisia tapoja järjestää ja tuottaa palveluita.

Maakuntauudistuksen myötä pääosa ELY-keskusten tehtävistä sekä TE-palvelun tehtävät siirtyvät vuoden 2020 alusta uusien maakuntien järjestämisvastuulle. Kasvupalvelu-uudistus kokoaa yhteen työnhakijoiden, työnantajien ja yritysten palvelut. Parhaillaan valmistellaan kasvupalveluihin liittyviä pilotteja, joissa kokeillaan uudenlaisia tapoja järjestää ja tuottaa palveluita.

- ELY-keskuksissa ja TE-palveluissa on kevään aikana tehty suunnitelmat yhteensä 21 erilaiseen pilottiin. Näistä 15 keskittyy henkilöasiakkaiden palveluihin, ja valtaosassa kohderyhmänä ovat heikossa työmarkkina-asemassa olevat, kertoo kehitysjohtaja Elisabet Heinonen.

Muitakaan asiakasryhmiä ei ole unohdettu. Pilotteja on suunniteltu myös ammatinvalinta- ja uraohjauksen asiakkaille, alle 30-vuotiaille sekä kotoutuville maahanmuuttaja-asiakkaille.

Kun järjestämisvastuu sekä sote- että kasvupalveluissa on siirtymässä maakunnalle, on jatkossa entistä helpompi hyödyntää sote-palveluja myös työnhakija-asiakkaiden palvelussa. Heikossa työmarkkina-asemassa olevat tarvitsevat työllistyäkseen usein myös terveys- ja sosiaalipalveluita.

- Tarvitsemme monialaista yhteispalvelua monille asiakasryhmille, kuten esimerkiksi osatyökykyisille ja kototujille. Onkin hienoa, että monessa pilotissa tullaan keskittymään heikossa työmarkkina-asemassa olevien palvelujen kehittämiseen, Lari Anttonen summaa.

Piloteilla pyritään kehittämään palvelujen vaikuttavuutta ja asiakaslähtöisyyttä sekä etsimään uudenlaisia tapoja järjestää ja tuottaa palveluita. Puolet piloteista on sellaisia, että niissä on tarkoitus kokeilla ns. allianssimallia, joissa voidaan hyödyntää aikaisempaa laajemmin myös muiden kuin julkisten palveluntuottajien osaamista.

Kasvupalvelupiloteista neljä keskittyy yrityspalveluihin. Teemoina ovat mm. sujuvat ja tasa-arvoiset palvelupolut, yritysten rekrytointitarpeisiin vastaaminen ja yrityspalveluiden sopimusmallit. Lisäksi neljässä pilotissa keskitytään erityisesti yritysten työvoiman saatavuuteen.

- Yrityspalvelupiloteissa tavoitellaan mm. selkeämpiä palvelupolkuja kunnallisten, maakunnallisten sekä valtakunnallisten yrityspalvelujen välillä. On kaikkien etu, että yritykset saavat räätälöityjä palveluita. Pilotit tuovat varmasti uudenlaisia toimintamalleja juuri tähän tarpeeseen, Anttonen kertoo.

Tavoitteena on, että pilotit käynnistyisivät alkuvuodesta 2019. Kun maakunnat suunnittelevat ja käynnistävät omia palveluitaan, voivat ne hyödyntää kasvupalvelu- ja sote-piloteista saatuja kokemuksia.

Lakimuutoksilla mahdollistetaan valmistautuminen maakuntauudistukseen

Hallitus esittää muutosta julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettuun lakiin. Tarkoituksena on edistää maakunta- ja kasvupalvelu-uudistukseen valmistautumista. Muutoksilla mahdollistetaan myös kasvupalvelupilottien käynnistäminen.

Lue lisää TEM:n tiedotteesta 3.5.2018

Hallituksen esitys eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi, HE 62/2018

aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto reformit
 
Sivun alkuun