Hyppää sisältöön

Kaupparekisteritiedot liikkuvat tulevaisuudessa helpommin EU:n jäsenvaltioiden välillä

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 27.9.2021 11.29
Uutinen
Kuvituskuva, jossa kannettava tietokone, numeroita ja kädet

Hallitus esittää kaupparekisterin yritys- ja yhteisötietolakiin muutoksia, joiden tavoitteena on helpottaa tiedon liikkumista eri EU:n jäsenvaltioiden viranomaisten välillä. Esitetyt muutokset liittyvät yritysrekistereitä koskevan digitalisointidirektiivin sekä rahanpesudirektiivin täytäntöönpanoon.

Hallitus antoi 27.9.2021 eduskunnalle esityksen kaupparekisterilain ja yritys- ja yhteisötietolain muutoksista. Esitetyt muutokset vaikuttavat konkreettisesti Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) toimintaan, tarkemmin sanottuna PRH:n ylläpitämään kaupparekisteriin. Muutokset astuvat voimaan 1.8.2022. Niillä ei ole merkittävää vaikutusta yrityksiin.

Digitalisointidirektiivi edellyttää, että kaikissa EU:n jäsenvaltiossa osakeyhtiön voi perustaa ja rekisteröidä mihin tahansa EU-maahan sähköisesti. Samoin osakeyhtiön sivuliikkeen voi rekisteröidä sähköisesti missä vaan EU-maassa. Sähköisesti jätetty osakeyhtiön perustamisilmoitus tulisi käsitellä viidessä arkipäivässä.

Esitys helpottaa rekistereissä olevan tiedon liikkumista eri EU-maiden rekisteriviranomaisten välillä. Jos esimerkiksi osakeyhtiön vastuuhenkilöt vaihtuvat, tieto muutoksista kulkeutuu myös siihen maahan, jossa osakeyhtiön rekisteröity sivuliike toimii. Yleisesti ottaen sähköisen asioinnin edistäminen helpottaa ilmoitusten jättämistä, nopeuttaa niiden käsittelyä, laskee kustannuksia ja parantaa yritysturvallisuutta. 

Euroopan unionin rahanpesudirektiivin tavoitteena on estää rahoitusjärjestelmän käyttöä rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen. Suomessa PRH vastaa yritysten tosiasiallisia edunsaajia, eli useimmiten yhtiön omistajia, koskevien tietojen rekisteröimisestä ja päivittämisestä kaupparekis-teriin. Rahanpesudirektiivi edellyttää, että tosiasiallisia edustajia koskevat tiedot ovat saatavilla aiempaa helpommin jäsenmaiden välillä. 

Digitalisointidirektiivin täytäntöönpanolla on vaikutusta myös valtion vuoden 2022 talousarvioon. Koska direktiivi edellyttää, että pääosa osakeyhtiöiden kaupparekisteriin merkityistä tiedoista ovat käyttäjille maksuttomia, PRH:lle kompensoidaan puoli miljoonaa euroa vuonna 2022. 

Lisätiedot: 
erityisasiantuntija Jyri Oksanen, TEM, 0295 047 123

 
Sivun alkuun