Hyppää sisältöön

Kausitöihin tarjolla yli 30 000 potentiaalista työntekijää

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 27.4.2020 16.18
Tiedote

Kausityötä markkinoidaan nyt laajasti eri kohderyhmille. TE-toimistoissa on yhteensä 31 800 sellaista työnhakijaa, jotka ovat ilmoittaneet hakevansa työtä maataloudesta. Työttömänä tai lomautettuna heistä on 17 200. Haasteena on, että tilat eivät ole avanneet täysipainoisesti paikkoja TE-palveluihin, jolloin tilojen todellinen työvoiman tarve ei ole tiedossa.

Normaalitilanteessa maaseudulla työskentelee 16 000 ulkomaista kausityöntekijää. Rajaliikenteen rajoittaminen on monessa maaseudun yrityksessä johtanut merkittäviin vaikeuksiin ulkomaisen työvoiman jäädessä saapumatta. Hallituksen linjauksen mukaisesti kevään maa-, metsä-, puutarha- ja kalataloustöihin voidaan saada 1500 ulkomaista kausityöntekijää. Maa- ja metsätalousministeriö on toimittanut Rajavartiolaitokselle listan huoltovarmuuden kannalta kaikkein kriittisimmistä työntekijöistä. Rajavartiolaitos päättää näiden työntekijöiden maahanpääsystä. Ulkomaisen kausityövoiman saatavuuteen vaikuttavat myös lähtömaiden kansalaisilleen asettamat liikkumisrajoitukset.

Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut toimenpiteitä yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton kanssa, jotta tilojen kausityön tarpeeseen saataisiin vastattua kotimaisella työvoimalla.

TE-palvelut keskeisessä asemassa työpaikkojen ja tekijöiden yhdistämisessä

TE-toimistot tekevät alueilla laajasti yhteistyötä MTK:n, ProAgrian, kuntien maatalousasiamiesten sekä ELY-keskusten kanssa. Maatalouden työnantajille on tehty yhteisvoimin kyselyjä kausityövoiman tarpeista ja TE-toimistot ovat kontaktoineet työnantajia aktiivisesti ja tiedottaneet kausityövoiman saannista.

TE-palveluissa oli maaliskuussa yhteensä 2280 uutta avointa työpaikkaa maanviljelijät ja eläintenkasvattajat -ammattiryhmässä. Osa työnantajista on on kertonut saaneensa runsaasti yhteydenottoja suoraan työnhakijoilta ja osa olevansa yhä odottavalla kannalla, josko työvoimaa ehtisi vielä saada ulkomailta, eikä kaikkia kausityöpaikkoja ole siten ilmoitettu avoimeksi TE-palveluihin. 

Osalla alueista on työpaikkoja jo täyttynyt kotimaasta saadulla työvoimalla. Myös oppisopimusta on joissakin tapauksissa hyödynnetty. Oppisopimuksella työskentelevät opiskelijat saavat työehtosopimuksen mukaista palkkaa, ja kausityö voidaan hyväksyä osaksi tutkintoa. Lisäksi alueiden ELY-keskukset ovat varautuneet tarjoamaan ammatillisesti suuntautunutta työvoimakoulutusta kausityötä tarjoavien työnantajien tarpeisiin. Työvoimakoulutuksen avulla voidaan tukea työnantajien koulutustarpeita muun muassa uusia työntekijöitä rekrytoitaessa, kun työntekijät tarvitsevat uutta ammatillista osaamista tehtävistä suoriutuakseen.

Työnantajat voivat lisäksi hyödyntää palkkatukea suomalaisten työntekijöiden palkkaamisessa, jos TE-toimisto harkitsee palkkatuen työttömän työnhakijan näkökulmasta tarkoituksenmukaisena ja palkkatuen muut edellytykset täyttyvät.

Kausityökampanjalla haetaan työvoimaa Suomesta

Kausityötä markkinoidaan laajasti työnhakijoille. Erityisinä kohderyhminä ovat opiskelijat (ml. ulkomaiset opiskelijat), maahanmuuttajat ja vastaanottokeskusten turvapaikanhakijat. Työnhakijoille on kohdennettu markkinointia kausityöpaikoista ja maatalouden työpaikkailmoitusten löydettävyyttä on parannettu hakusanoilla TE-palvelujen verkkopalvelussa. Kausityöpaikat löytyvät TE-palvelujen verkkosivujen lisäksi myös Töitäsuomesta.fi –sivustolta, jossa on myös englanninkielinen osio.   

Työvoiman liikkuvuus Euroopassa -hanke on laatinut yhteistyössä TEM:n, MMM:n ja MTK:n kanssa #kausitöitä-kampanjan. Pääsiäisenä lanseerattu kampanja on tavoittanut 160 000 uniikkia kävijää kampanjasivustollaan. Kampanja on toteutettu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kampanja näkyy kohderyhmän suosimissa digitaalisissa kanavissa, joista kävijät ohjataan kausitöitä.fi-nettisivulle, jossa on lyhyt johdanto aiheeseen ja ohjaus edelleen töitäsuomesta.fi- ja TE-palvelut.fi-sivuille. Kampanjan jatkoksi on toteutettu Ylellä kahden viikon ajan esitettävä tietoisku kausityöstä.

Lakimuutoksia ulkomaisen kausityövoiman korvaamiseksi

Lakimuutokset kolmansien maiden kansalaisten oikeudesta työskennellä huoltovarmuuden ja työmarkkinoiden toimivuuden kannalta tärkeissä tehtävissä tulivat voimaan 9.4.2020. Muutokset mahdollistavat sen, että viimeistään 9.4.2020 myönnetyllä oleskeluluvalla tai kausityölain mukaisilla luvilla oleskelevat kolmansien maiden kansalaiset voivat vaihtaa työnantajaa ja ammattialaa ilman jatkoluvan hakemista. Kausityölain mukaisten lupien osalta säännös koskee myös myöhemmin maahan tulevia.

Lisätiedot:
Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen, TEM, p. 029 5047 112
Erityisasiantuntija Laura Perheentupa, TEM, p. 029 506 4940

 
Sivun alkuun