Hyppää sisältöön

Kilpailusääntöjen noudattamisen valvonta tehostuu

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 5.11.2020 14.26
Tiedote

Hallitus antoi 5.11.2020 esityksen kilpailulain muuttamisesta. Muutokset perustuvat pääosin direktiiviin, joka tehostaa ja yhdenmukaistaa EU:n kilpailusääntöjen noudattamisen valvontaa unionin alueella. Direktiivin täytäntöönpano laajentaa Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimivaltuuksia.

Direktiivin perusteella tehtävät muutokset vahvistavat kilpailunrajoitusten tutkinta-, päätöksenteko- ja sanktiointivaltuuksia. Kyseessä on merkittävä EU:n ja kansallisen kilpailulainsäädännön muutos.

Keskeiset kilpailulain muutokset, jotka perustuvat EU-direktiiviin:

  • Kilpailu- ja kuluttajavirasto voisi esittää ja tuomioistuin määrätä yritykselle seuraamusmaksun paitsi kilpailunrajoituksesta, myös menettelysääntöjen rikkomisesta ja tiettyjen päätösten noudattamatta jättämisestä.
  • Kilpailunrajoituksen lopettamiseksi voitaisiin jatkossa määrätä tiukoilla edellytyksillä myös rakenteellisia korjaustoimenpiteitä. Rakenteellisia korjaustoimenpiteitä voisivat olla esimerkiksi luopuminen liiketoimintayksiköstä tai osuudesta kilpailijan osakepääomasta.
  • Yhteenliittymille määrättävien seuraamusmaksujen määrää arvioitaessa huomioitaisiin tietyin edellytyksin myös yhteenliittymän jäsenten liikevaihtoa. Lisäksi yritysten yhteenliittymän jäsenet voisivat olla velvollisia maksamaan yhteenliittymälle määrättyä seuraamusmaksua, jos yhteenliittymä ei pystyisi sitä maksamaan ja tietyt muut edellytykset täyttyvät.
  • EU:n kansallisten kilpailuviranomaisten välinen yhteistyö tiivistyisi.  

Lisäksi kilpailulakiin tehdään muutos, joka perustuu kansalliseen tarpeeseen. Muutoksen myötä yritykset pystyisivät paremmin arvioimaan ennalta kilpailunrajoituksesta elinkeinonharjoittajalle tai niiden yhteenliittymälle esitettävän seuraamusmaksun määrän.

Yritysten oikeussuoja on huomioitu muun muassa lisäämällä asianosaisten kuulemista ennen päätöksentekoa. Laissa on myös säädetty valitusoikeuksista ja siitä, että seuraamusmaksut voidaan panna täytäntöön vasta lainvoimaisina.

Hallitus esittää, että laki tulee voimaan 4.2.2021, kuten direktiivi edellyttää.

Tehokas kilpailuvalvonta yritysten ja kuluttajien eduksi

Direktiivin tarkoituksena on parantaa jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten täytäntöönpanovaltuuksia ja varmistaa sisämarkkinoiden toiminta moitteettomasti. Direktiivin täytäntöönpano tulee tehostamaan kilpailusääntöjen noudattamisen valvontaa ja lisäämään kilpailusääntöjen ennaltaehkäisevää vaikutusta.

Kilpailusääntöjen tavoitteena on turvata toimiva kilpailu yritysten välillä. Toimiva kilpailu hyödyttää myös kuluttajia ja asiakasyrityksiä, koska se tarjoaa vaihtoehtoja, pitää hintatasoa kurissa ja kannustaa luomaan laadukkaita ja innovatiivisia tuotteita ja palveluita.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Iiro Ihanamäki, TEM, p. 0295 047 217
hallitusneuvos Virve Haapajärvi, TEM, p. 0295 047 027

 
Sivun alkuun