ECN+ direktiivin kansallinen täytäntöönpano

TEM003:00/2020 Säädösvalmistelu

Hankkeen tarkoituksena on jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten täytäntöönpanovaltuuksien parantamiseksi ja sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/1 (ns. ECN+ direktiivi) kansallinen täytäntöönpano.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM003:00/2020

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä 19.6.2019

Lainvalmistelu

HE laiksi kilpailulain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 4.2.2020
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  41/2020
  45/2020
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  5.11.2020
 • 4

  Säädös hyväksytty

Esitys sisältää ehdotukset direktiivin määräysten kansallisen täytäntöönpanon edellyttämistä muutoksista.

VastuuministeriTyöministeri Haatainen

YhteyshenkilöIiro Ihanamäki, työ- ja elinkeinoministeriö

Syysistuntokauden 2020 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Iiro Ihanamäki, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 047 217
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on antaa direktiivin edellyttämiä lainmuutoksia koskeva hallituksen esitys.

Tiivistelmä

Hankkeen tarkoituksena on jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten täytäntöönpanovaltuuksien parantamiseksi ja sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/1 (ns. ECN+ direktiivi) kansallinen täytäntöönpano.

Lisää aiheesta