ECN+ direktiivin kansallinen täytäntöönpano

TEM003:00/2020 Säädösvalmistelu

Hankkeen tarkoituksena on jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten täytäntöönpanovaltuuksien parantamiseksi ja sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/1 (ns. ECN+ direktiivi) kansallinen täytäntöönpano.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero TEM003:00/2020

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu – 22.6.2021

Asettamispäivä 19.6.2019

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Elinvoimainen Suomi

Tavoite Suomi tunnetaan teknologisen kehityksen, innovatiivisten hankintojen ja kokeilukulttuurin edelläkävijänä

Lainvalmistelu

HE laiksi kilpailulain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 4.2.2020
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  41/2020
  45/2020
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  5.11.2020
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 74/2021

Esitys sisältää ehdotukset direktiivin määräysten kansallisen täytäntöönpanon edellyttämistä muutoksista.

VastuuministeriTyöministeri Haatainen

YhteyshenkilöIiro Ihanamäki, työ- ja elinkeinoministeriö

Syysistuntokauden 2020 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on antaa direktiivin edellyttämiä lainmuutoksia koskeva hallituksen esitys.

Tiivistelmä

Hankkeen tarkoituksena on jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten täytäntöönpanovaltuuksien parantamiseksi ja sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/1 (ns. ECN+ direktiivi) kansallinen täytäntöönpano.

Lisää aiheesta