Hyppää sisältöön

Komissio hyväksyi muutokset yritysten koronatukien puiteohjelmaan – tukea yhdelle yritykselle enintään 1,8 miljoonaa euroa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 11.3.2021 14.07
Tiedote
Kuva: Euroopan komissio

Euroopan komissio linjasi 10.3.2021, että Suomen hakemat muutokset puitetukiohjelmaan soveltuvat EU:n sisämarkkinoille. Puitetukiohjelma on yksi Suomen viranomaisten käytettävissä oleva instrumentti, joilla yrityksiä tuetaan koronakriisissä. Keskeiset muutokset liittyvät yrityskohtaisen tuen enimmäismäärään ja ohjelman kestoon. Enimmäisraja nousee 800 000 eurosta 1,8 miljoonaan euroon. Puitetukiohjelman voimassaoloa jatketaan kesäkuusta vuoden 2021 loppuun.

Puitetukiohjelman tavoitteena on tukea yrityksiä, jotka kärsivät äkillisestä maksuvalmiuden heikentymisestä tai jopa sen täydellisestä puutteesta koronaepidemian vuoksi. Lisäksi ohjelmalla tuetaan yritystoiminnan jatkuvuutta ja kehittämistä sekä työllisyyttä.

Puitetukiohjelma mahdollistaa kansallisesti yritystukien käyttöönoton Suomessa useilla eri hallinnonaloilla. Tukiviranomaisia voivat olla valtion viranomaisten lisäksi kunnat. Esimerkiksi Business Finland tulee hyödyntämään puitetukiohjelman mahdollistamia joustoja tapauskohtaisesti.

Komission hyväksymät muutokset myös helpottavat kansallisesti hallituksen yritysrahoituslinjausten suunnittelua ja täytäntöönpanoa. Esimerkiksi kustannustuen kolmatta hakukierrosta varten annettu lakiesitys perustuu puitetukiohjelman joustavoitettuihin sääntöihin.

Taustalla tilapäiset joustot EU:n valtiontukisäännöksiin

Suomen puitetukiohjelma perustuu komission 19.3.2020 tekemiin tilapäisiin joustoihin valtiontukisääntöihin. Niiden avulla EU:n jäsenvaltiot voivat hyödyntää valtiontukisääntöjen täyttä joustovaraa tukeakseen talouttaan koronavirusepidemiassa. 

Komissio hyväksyi alkuperäisen puitetukiohjelman huhtikuussa 2020. Tukiohjelman säännöt säilyvät keskeisiltä osin ennallaan enimmäisrajan nostoa lukuun ottamatta. Tukea ei saa esimerkiksi myöntää keskisuurille ja suurille yrityksille, jotka olivat vaikeuksissa jo 31.12.2019 eli ennen koronaepidemian puhkeamista. 

Puitetukiohjelman nojalla myönnettyä tukea saa yhdistää ns. de minimis -tukeen, eli myöntää de minimis -tuen lisäksi. De minimis -tuella tarkoitetaan vähämerkityksellistä tukea, jota yritys voi saada eri tuen myöntäjiltä yhteensä enintään 200 000 euroa kolmen verovuoden aikana.

Kaikki komission päätöksen nojalla myönnettävät tuet on raportoitava komissiolle jälkikäteen. Komissio edellyttää myös tilapäisten puitteiden nojalla hyväksytyiltä tukitoimenpiteiltä avoimuutta, kun yksittäisen tuen määrä ylittää 100 000 euroa. Jäsenvaltioiden on julkaistava verkossa puitetukiohjelman nojalla myönnetystä yli 100 000 euron yksittäisestä tuesta merkittävät tiedot, kuten tuensaaja ja tuen määrä.

Suomen hakemien muutosten taustalla on komission 28.1.2021 antama tiedonanto. Sen perusteella tilapäisten valtiontukisääntöjen voimassaoloa on jatkettu vuoden loppuun sekä mahdollista tukikattoa nostettu 1,8 miljoonaan euroon.

Lisätietoja:
kaupallinen neuvos Olli Hyvärinen, TEM, p. 050 396 3619
erityisasiantuntija Elisa Fagerström, TEM, p. 050 535 2628
 

 
Sivun alkuun