Hyppää sisältöön
Media

Stödområden med en högre nivå av investeringsstöd har fastställts för 2022–2027

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 16.6.2022 14.20
Pressmeddelande

Statsrådet har fattat beslut om stödområdena I och II enligt EU:s riktlinjer för statligt regionalstöd. Avsikten är att rikta stöd till sådana områden vars ekonomiska situation är ogynnsam i förhållande till hela unionen eller som nationellt sett befinner sig i en ofördelaktig ställning. Inom stödområdena är det maximala beloppet av investeringsstöd till företag högre än i resten av landet.

Syftet med regionalstödet är att jämna ut skillnaderna i regionernas utveckling och stödja en positiv utveckling i de valda regionerna. Som kriterier vid bedömningen av ofördelaktig ställning beaktas bland annat gles bosättning, BNP, arbetslöshet och strukturomvandling. Under den innevarande programperioden för EU:s regional- och strukturpolitik utgör befolkningens andel inom stödområdena 48 procent av hela befolkningen och i Finland 27 procent.

”Företagens förnyelse är av central betydelse med tanke på regionutveckling. Att främja företagens investeringar och förnyelse är således ett viktigt verktyg i utvecklingsarbetet. Med den nya regionalstödskartan vill vi beakta områden där det finns ett särskilt stort behov av att främja dessa”, säger näringsminister Mika Lintilä.

Stödområde I med den högsta stödnivån omfattar alla kommuner inom Östra och Norra Finlands storområde på basis av att området är glest befolkat samt kommuner som har gemensam landgräns med ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta). Sådana kommuner är Imatra, Parikkala, Rautjärvi och Ruokolax i landskapet Södra Karelen och Miehikkälä och Vederlax i landskapet Kymmenedalen.

Stödområde II omfattar enligt BNP- och arbetslöshetskriterierna Jämsä ekonomiska region samt Joutsa, Keuru och Saarijärvi-Viitasaari ekonomiska regioner i landskapet Mellersta Finland, Kuusiokunnat och Järviseutu ekonomiska regioner i landskapet Södra Österbotten, de nordliga kommunerna Gustav Adolfs, Sysmä, Padasjoki och Heinola i landskapet Päijänne-Tavastland samt Kuhmois, Mänttä-Vilppula och Juupajoki i landskapet Birkaland.

Områdena har fastställts med beaktande av kriterierna i EU:s riktlinjer för regionalstöd, kommunernas ekonomiska situation, identifiering av områden oberoende av administrativa gränser samt arbetspendling, servicependling, interkommunalt samarbete och trafikförbindelser.

Europeiska kommissionen har godkänt regionalstödskartan och stödnivåerna den 2 juni 2022. Stödområdena och stödnivåerna ska införlivas med den nationella lagstiftningen. Statsrådets förordning om stödområdena träder i kraft den 22 juni 2022 och gäller till och med den 31 december 2027. Lagstiftningsändringar som gäller stödnivåerna är ännu under beredning. Avsikten är att en ändring av förordningen om NTM-centralens understöd för utvecklande av företag ska träda i kraft så snart som möjligt.

Ytterligare information:
Mari Kokko, näringsministerns specialmedarbetare, arbets- och näringsministeriet, tfn 040 521 2124
Mikko Härkönen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 889

 
Sivun alkuun