Hyppää sisältöön

Koronapandemiaan liittyvät EU:n valtiontukisääntöjen joustot päättyvät asteittain

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 13.5.2022 16.21
Tiedote

Euroopan komissio linjasi 12.5.2022, että koronaviruksen aiheuttamien talousvaikeuksien lieventämiseen laadittujen joustavoitettujen valtiontukisääntöjen soveltaminen loppuu pääosin 30.6.2022. Kannanotto perustuu siihen, että koronapandemia ei enää vaikuta haitallisesti EU:n talouteen. Tilapäisten valtiontukisääntöjen EU:n elpymistä tukevat toimenpiteet ovat kuitenkin voimassa vuosien 2022 ja 2023 loppuun asti.

Tilapäisten valtiontukisääntöjen tarkoituksena on ollut antaa jäsenvaltioille laajat mahdollisuudet tukea yrityksiä ja lieventää koronapandemian haitallisia talousvaikutuksia. Laaja rokotekattavuus, koronavirustartuntojen hallittavissa oleva määrä sekä rajoitustoimenpiteiden poistaminen ovat johtaneet EU:n taloustilanteeseen parantumiseen, jonka takia joustavoitettujen sääntöjen jatkolle ei ole komission mukaan enää perusteita. Komissio kuitenkin seuraa pandemiatilannetta ja ryhtyy tarvittaessa uusiin toimenpiteisiin.

Joustoja voimassa myös kesäkuun 2022 jälkeen 

Kesäkuun 2022 jälkeen tilapäisten sääntöjen mukaisia lainoja voidaan yhä muuntaa avustuksiksi tietyin edellytyksin, mutta uusia tukia ei voida pääsääntöisestä enää myöntää.
Poikkeuksena ovat tuet, joilla tuetaan EU:n elpymistä koronapandemiasta. Pienimuotoiset investointituet salliva tukimuoto on voimassa 31.12.2022 asti ja yritysten vakavaraisuustuki 31.12.2023 asti. Näiden joustojen hyödyntäminen edellyttää komissiolle tehtävää valtiontuki-ilmoitusta ja komission ennakkohyväksyntää. 

Tukea voidaan joustojen lakkauttamisen jälkeen yhä myös myöntää vahinkoihin, joita koronarajoitukset ovat aiheuttaneet yrityksille. Näistäkin tuista tulee tehdä komissiolle valtiontuki-ilmoitus ennen niiden käyttöönottoa.

Tilapäisiä sääntöjä hyödynnettiin Suomen koronatukipolitiikassa

Komissio hyväksyi tilapäiset valtiontukisäännöt 19.3.2020 alun perin vuoden 2020 loppuun ulottuvalle jaksolle.  Tämän jälkeen sääntöjen soveltamisalaa on laajennettu tai sääntöjen voimassaoloa on jatkettu yhteensä kuusi kertaa. 

Komissio on tehnyt tilapäisten sääntöjen nojalla yli 1300 päätöstä yli 900:sta tukitoimenpiteestä. Kaikkiaan jäsenvaltiot ovat myöntäneet tukia maaliskuun 2020 ja 30.6.2021 välisellä ajanjaksolla yhteensä noin 730 miljardia euroa. Suomi on myöntänyt teollisuuden ja palveluiden alan yrityksille tukia tuona aikana tilapäisten sääntöjen nojalla noin 3,2 miljardia euroa. Lainat ja takaukset ovat näissä luvuissa mukana nimellisarvollaan.

Joustavoitetuilla valtiontukisäännöillä on ollut keskeinen merkitys Suomen koronatukipolitiikassa ja kriisin talousvaikutusten hallinnassa. Suomi on hyödyntänyt sääntöjä muun muassa yritysten kustannustuen, sulkemiskorvauksen sekä huoltovarmuuskriittisten varustamojen takausohjelman EU-oikeudellisena perustana. Säännöt ovat lisäksi mahdollistaneet yksittäisten tukienmyöntämisen esimerkiksi Finnairille ja Finavialle. 

Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamien talousvaikeuksien lieventämiselle on oma sääntökokonaisuus

Komissio joustavoitti maaliskuussa 2022 valtiontukisääntöjä, jotta jäsenvaltiot voivat myöntää yrityksille tukea Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamien haitallisten talousvaikutusten lieventämiseen. Säännöt sallivat muun muassa lainojen, avustusten ja takausten myöntämisen yritysten maksuvalmiuden turvaamiseen sekä tuet poikkeuksellisen korkeiden sähkön ja kaasun hinnan kompensointiin. Suomessa on toistaiseksi päätetty hyödyntää näitä uusia sääntöjä kuljetusalan kustannustuessa. Venäjän aloittama hyökkäyssota ei ole siten peruste jatkaa koronapandemian aikaista valtiontukipolitiikkaa, koska sitä varten on joustavoitettu sääntöjä erikseen. 

Lisätiedot: 
kaupallinen neuvos Olli Hyvärinen, p. 029 504 7026
 

 
Sivun alkuun