Hyppää sisältöön

Lainvalmistelu jatkuu: Tarkoituksena keskittää työttömyysturvatehtäviä TE-hallinnossa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 20.4.2020 9.31
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriössä on selvitetty mahdollisuutta siirtää Kelalle ja työttömyyskassoille tehtäviä, jotka liittyvät työ- ja elinkeinotoimistojen työttömyysturva- ja vuorotteluvapaajärjestelmän toimeenpanoon. Valmistelun aikana on käynyt ilmi, että tehtäväsiirto lisäisi kustannuksia huomattavasti. Tämän ja tulevien kuntakokeilujen takia valmistelua jatketaan siten, että työttömyysturvatehtäviä keskitettäisiin TE-hallinnon sisällä.

Tehtävien keskittäminen TE-hallinnon sisällä tasaisi TE-toimistojen työmäärää. Tämä puolestaan yhdenmukaistaisi työttömyysturva-asioiden käsittelyaikoja ja lainsäädännön soveltamista.

Työttömyysturvatehtävien keskittäminen TE-hallinnon sisällä merkitsisi käytännössä tehtävien kokoamista työttömyysturvayksikköön, joka toimisi jonkin TE-toimiston yhteydessä ja erillään asiakaspalvelusta. Yksikön toiminta olisi mahdollista järjestää siten, että henkilöstö jatkaisi työskentelyä nykyisillä paikkakunnillaan.

Kuntakokeiluista saatavat kokemukset huomioidaan

Työ- ja elinkeinoministeriössä jatkuu parhaillaan myös työllisyyden kuntakokeilujen valmistelu. Kokeiluissa merkittävä osa TE-toimiston asiakkaista, resursseista ja toimivallasta siirrettäisiin kokeiluun osallistuviin kuntiin. Samanaikaisesti kuntakokeilujen kanssa ministeriö valmistelee esityksen TE-palvelujen järjestämisestä vuonna 2023 päättyvän kokeilukauden jälkeen.

Työttömyysturvatehtävien keskittämisen valmistelun yhteydessä arvioidaan työttömyysturvatehtävien toimivallan jakoa TE-toimistojen ja kuntakokeilun kokeilukuntien välillä. Lisäksi kuntakokeilujen tulokset voidaan aikanaan ottaa huomioon kehitettäessä työttömyysturvajärjestelmän toimeenpanoa. Toimeenpanon kehittämistarpeeseen voi vaikuttaa myös tuleva sosiaaliturvauudistus.

Työttömyysturvatehtävien keskittämistä koskeva hallituksen esitys voidaan antaa eduskunnalle aikaisintaan syksyllä 2020. Tavoitteena olevasta voimaantuloajankohdasta päätetään myöhemmin.

Lisätiedot:

hallitussihteeri Eeva Vartio, TEM, p. 0295 047 082

 
Sivun alkuun