Hyppää sisältöön

Lakiluonnos lausunnoille: Brexitin haittavaikutusten lieventämiseksi tukea pk-yrityksille

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 21.4.2022 15.26
Uutinen

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja lakiluonnoksesta, jolla toimeenpantaisiin EU:n brexit-mukautusvaraus. Varauksesta tuettaisiin yrityksiä, joihin Britannian EU:sta eroaminen on vaikuttanut negatiivisesti. Laki on välttämätön Suomelle varatun rahoituksen hyödyntämiseksi.

Laissa säädettäisiin kansallisista vastuuviranomaisista sekä varauksesta myönnettävään avustukseen sovellettavasta tukijärjestelmästä. Brexit-mukautusvarausta voitaisiin käyttää yrityksen kehittämisavustuksiin Manner-Suomessa, mistä johtuen olisi tarpeen muuttaa väliaikaisesti lakia valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021−2028 sekä tehdä teknisluontoisia muutoksia eräisiin muihin lakeihin.

Brexit-mukautusvaraus kanavoitaisiin pk-yrityksille ELY-keskusten yritysten kehittämisavustuksina

Esitysluonnoksen mukaan varauksen tuki kanavoitaisiin pienille ja keskisuurille yrityksille yrityksen kehittämisavustuksina. Yrityksen kehittämisavustus on harkinnanvarainen valtionavustus, jota voidaan myöntää innovatiivisiin, kasvuun tai kansainvälistymiseen liittyviin kehittämistoimenpiteisiin sekä investointeihin. ELY-keskukset myöntävät kyseisiä avustuksia pääosin EU-osarahoitteisena, joko osana EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaa tai muuna EU-rahoitteisena toimintana, kuten osana elpymis- ja palautumistukivälineestä rahoitettavaa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa.

Suomelle on alustavasti varattu enintään 23,2 miljoonaa euroa. Etukäteisarvion mukaan pääosa tarkoitukseen varatuista rahoista jäisi kuitenkin käyttämättä, koska Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan EU-erosta aiheutunut taloudellinen haitta suomalaisille pienille ja keskisuurille yrityksille ei ole merkittävä.

Hallituksen esitys tarkoitus antaa syksyllä 2022

Esitysluonnos liittyy valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.  Ehdotetut lait olisi tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023. Laki väliaikaisista muutoksista lakiin valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021−2028 olisi voimassa 1.1.2027 saakka.

Lausunnot hallituksen esitysluonnokseen pyydetään antamaan viimeistään 25.5.2022 sähköisesti Lausuntopalvelu.fi -sivustolla. Ruotsinkielisen käännöksen myöhemmän valmistumisen vuoksi ruotsinkielisen lausunnon antamisen määräaika tulee olemaan vastaavasti myöhemmin. Ruotsinkielinen lausuntopyyntö julkaistaneen Lausuntopalvelu.fi -sivustolla viikolla 20.

Lisätiedot:
neuvotteleva virkamies Petri Haapalainen, TEM, p. 029 506 4922
erityisasiantuntija Eliisa Hujala, TEM, p. 029 506 4949

 
Sivun alkuun