Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Loppuspurtti EU-rakennerahastojen ohjelmakauden 2014–2020 toteutukseen

Työ- ja elinkeinoministeriö
6.2.2020 14.00
Tiedote

Hallitus päätti 6.2.2020 EU:n rakennerahastojen ja valtion rahoituksen jaosta Suomen rakennerahasto-ohjelman, Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020, loppukauden toteutukseen.

Nyt jaettava 48 miljoonan euron Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoitus on aiemmilta rakennerahastohankkeilta käyttämättä jäänyttä rahoitusta. Lisäksi jaetaan aiemmin jakamatonta, valtakunnalliseen toimintaan tarkoitettua ESR-rahoitusta 26 miljoonaa euroa.

Rahoituksen avulla tuetaan kestävää kasvua ja työllisyyden edistämistä. EAKR-rahoitusta suunnataan erityisesti uusia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (tki-toiminta) työpaikkoja synnyttävään toimintaan sekä vähähiilisyyttä edistäviin hankkeisiin. ESR-hankkeiden toimenpiteillä parannetaan osaavan työvoiman saatavuutta sekä osallisuutta. Osallisuuden parantamiseksi hanketoimijoita kannustetaan uudenlaisiin kokeiluihin. Rahoituksen käytöstä päättävät alueilla ELY-keskukset ja maakuntien liitot.

Hallitus päätti 6.2.2020 myös rakennerahasto-ohjelman 2014–2020 tiettyjen tuotosindikaattoreiden tavoitetasojen sekä rakennerahasto-ohjelman rahoituskehysten muuttamisesta. Uudet tavoitteet ja rahoitus asetetaan ohjelmakauden tähänastisen toteutumisen pohjalta realistiselle tasolle. Näin varmistetaan, että ohjelman toteutus säilyy loppuun asti tavoitteellisena ja oikealla tavalla kannustavana.

Tehdyt päätökset tähtäävät rakennerahasto-ohjelmakauden 2014–2020 täysimääräiseen toteuttamiseen sekä mahdollisimman suuren rahoitussaannon varmistamiseen Suomelle Euroopan komissiosta.

Ohjelmakauden 2014–2020 rakennerahasto-ohjelman julkinen rahoitus on n. 2,6 mrd. euroa, josta EU:n osuus on puolet. Vuoden 2019 lopulla 85 prosenttia rahoituskehyksestä oli varattu ohjelmakauden aikana käynnistyneisiin runsaaseen 7 500 hankkeeseen. Maksatuksia hankkeille oli vuoden 2019 loppuun mennessä tehty 1,3 miljardilla eurolla (julkinen rahoitus yhteensä). Vuoden 2019 loppuun mennessä uusia työpaikkoja oli syntynyt lähes 8 000 ja uusia yrityksiä runsaat 400. Lisäksi yli 273 000 henkilöä on osallistunut työllistymistä, osaamista ja osallisuutta edistäviin hankkeisiin. 

Kaiken kaikkiaan Suomen rakennerahasto-ohjelman toteutusaste on EU-tason vertailussa edelleen parhaiden joukossa. Syyskuun 2019 lopulla Suomi oli EAKR:n osalta Kyproksen ja Alankomaiden jälkeen kolmantena 47 prosentin maksatusasteellaan ja ESR:n osalta viidentenä (maksatusaste 48 prosenttia) edellään Luxemburg, Kypros, Alankomaat ja Saksa.

Lisätiedot:
ylitarkastaja Päivi Poikola, TEM, p. 029 504 7160

Sivun alkuun