Hyppää sisältöön

Maksuhyvitys audiovisuaalisten tuotantojen rahoittamiseen

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 29.12.2016 16.30
Tiedote

Av-maksuhyvityksen tukiohjelma otetaan käyttöön 1.1.2017. AV-maksuhyvityksen tukiohjelmassa elokuvatuotantoyhtiö saa palautusta Suomen alueella maksetuista palkoista ja palveluostoista. Tämä kasvattaa av-alan liiketoimintaa ja työllistämisvaikutuksia myös alueilla.

Valtioneuvosto on 29.12.2016 hyväksynyt asetuksen audiovisuaalisten tuotantojen rahoituksesta. Kyseessä on maksuhyvitys, jonka kuluihin Eduskunta on varannut vuoden 2017 tulo- ja menoarvioon yhteensä 10 milj. euroa. Av-maksuhyvityksen hallinnoinnista ja maksatuksesta vastaa Tekes.

Maksuhyvityksen arvioidaan kasvattavan tuotantomääriä ja tuovan uusia työpaikkoja toimialalle, joka on erittäin työvoimaintensiivinen. Suomessa noin 70 % tuotantojen kustannuksista on työvoimakustannuksia. Vuonna 2015 Suomessa Suomen elokuvasäätiön rahoittamien elokuvien kokonaisbudjetit olivat yhteensä noin 42 miljoonaa euroa. Suomen tilannetta koskevan selvityksen mukaan maksuhyvitys voisi parhaimmillaan tarkoittaa tuotantomäärien kaksinkertaistumista muutamassa vuodessa yli 80 miljoonaan euroon. Tuotantomäärien kasvu parantaisi toimialan kehittymistä ja lisäisi työtilaisuuksia eri puolilla Suomea, sillä kansainväliset tuotannot kuvataan siellä, mistä löytyvät sopivat kuvauspaikat ja toimivat palvelut. Maakuntien tuotantoyhtiöt voisivat toimia palvelutuotantoyrityksinä erityisesti kansainvälisissä tuotannoissa.

Audiovisuaalisen tuotannon valmistaminen edellyttää lähes poikkeuksetta kulttuurialan ammattilaisten lisäksi muun muassa ääni- ja kuvauskalusto-, digitaalisen kuvan- ja äänenkäsittely-, rakennus- ja sisustus-, maskeeraus- ja kampaamo-, vaatetus- ja ompelu-, logistiikka- ja kuljetus- sekä ravintola- ja majoituspalveluiden käyttöä. Maksuhyvitysjärjestelmän avulla voitaisiin tarjota uusia työtilaisuuksia erityisesti sellaisille aloille ja alueille, joilla työt ovat sesonkiluonteisia tai työtä on muutoin vähän tarjolla.

Lisäksi maksuhyvitysjärjestelmällä on vaikutuksia audiovisuaalisen alan ammattilaisten ja alan palveluyritysten kansainvälisen osaamisen kehittymiseen. Kansainvälisten tuotantojen saaminen Suomeen vahvistaisi alan osaamista ja lisäisi suomalaisten av-alan yritysten mahdollisuuksia kansainväliseen verkottumiseen. Syntyvät verkostot puolestaan helpottaisivat suomalaisen audiovisuaalisen alan vientipyrkimyksiä.

Innovaatiorahoituskeskus Tekes odottaa ensimmäisiä hakemuksia jo vuoden ensimmäisellä viikolla. Tukiohjelma on herättänyt kansainvälistä kiinnostusta, sillä Suomella on rahoituksen lisäksi tarjottavana toimiva infrastruktuuri ja korkeatasoista osaamista. Tavoitteena on houkutella Suomeen suuria kansainvälisiä tuotantoja jotka tuovat myös laajaa näkyvyyttä ja siten edistävät Suomi-kuvaa maailmalla.

Lisätiedot:
Neuvotteleva virkamies Petra Tarjanne, TEM, puh. 029 506 3691

 
Sivun alkuun