Hyppää sisältöön

Matkailun kilpailukykyä pohtiva yhteistyöryhmä asetettu

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 30.5.2016 14.58
Uutinen

Elinkeinoministeri Olli Rehn on asettanut matkailun yhteistyöryhmän toimikaudelle 1.6.2016−31.12.2018.

Matkailun eri toimialojen, pääosin yritysjohtajista, koostuvan ryhmän päätavoitteena on koota ja priorisoida matkailun kilpailukyvyn kannalta tärkeät linjaukset ja toimenpiteet vietäväksi hallituksen puolivälitarkasteluun 2017 sekä seuraavaan hallitusohjelmaan 2019.
 
Ryhmä toimii neuvoa-antavana asiantuntijaelimenä matkailua koskevissa asioissa, seuraa ja arvioi matkailun toimintaympäristön ja ilmiöiden kehittymistä kansallisesti ja globaalisti sekä keskustelee kansallisen matkailupolitiikan ja lainsäädännön kehittämisen kysymyksistä. Sen tavoitteena on löytää matkailun toimialojen kilpailukyvyn kasvua ja uudistumista edistävät toimenpiteet, hyödyntäen jo tehtyä työtä sekä antaa nämä ehdotukset ministeriölle ja valtioneuvostolle. Lisäksi se toimii vahvana matkailun merkityksen viestinviejänä, tukien samalla myös Visit Finlandin työtä.

Matkailun yhteistyöryhmän puheenjohtaja on hallituksen puheenjohtaja Miia Porkkala AhoGroup Oy:stä. Varapuheenjohtajana toimii johtaja Tom Selänniemi Luontokeskus Haltiasta. Ryhmän sihteerit ovat ylitarkastaja Hanna-Mari Kuhmonen ja erityisasiantuntija Nina Vesterinen työ- ja elinkeinoministeriöstä. Ryhmässä on 25 jäsentä ja viisi asiantuntijajäsentä.  Eri ministeriöiden edustajia kutsutaan kokouksiin tarvittaessa.

Laajempaa matkailupoliittista keskustelua ja yhteydenpitoa varten työ- ja elinkeinoministeriö järjestää vuosittain kansallisen matkailupoliittisen seminaarin.
 
Lisätiedot:
erityisasiantuntija  Nina Vesterinen, TEM, puh. 050 3961234, [email protected]

Työryhmän asettamispäätös

 
Sivun alkuun