Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Ministeri Tiilikainen: Balticconnector tiivistää Suomen ja Viron energiayhteistyötä

Työ- ja elinkeinoministeriö
8.6.2018 13.36
Tiedote

Suomen ja Viron välisen Balticconnector-putkilinjan toteutuminen antaa Suomelle mahdollisuuden avata maakaasumarkkinansa kilpailulle. Samalla liitymme portaittain osaksi eurooppalaista maakaasuverkkoa ja EU:n yhteistä kaasumarkkinaa, totesi asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen 8.6.2018 hankkeen peruskivenmuuraustilaisuudessa Inkoossa.

– Kehittyvä alueellinen markkina hyödyttää koko itäisen Itämeren alueen kaasunkäyttäjiä ja avaa myös pohjoismaisia energiamarkkinoita Baltian maille. Uusi yhteys lisää vaihtoehtoja kaasun hankintaan ja parantaa maakaasun toimitusvarmuutta. Toivon myös, että kehittyvä maakaasun tarjonta korvaa Suomessa muita fossiilisia polttoaineita ja siten osaltaan auttaa ilmastotavoitteiden saavuttamisessa, listaa Tiilikainen hankkeen hyötyjä.

– Erityiskiitos hankkeen toteutumisesta kuuluu virolaisille kumppaneillemme ja Euroopan komissiolle, joka on sitoutunut vahvasti asiaan. Balticconnector on myös hyvä esimerkki Suomen ja Viron välisestä syvenevästä yhteistyöstä, Nyt avaamme yhteiset kaasumarkkinat, mutta ehkäpä seuraavaksi avaamme maitamme yhdistävän tunnelin, ministeri Tiilikainen toteaa.

Baltic Connector Oy:n juhlatilaisuudessa esiintyivät myös Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen ja Viron talous- ja rakenneministeri Kadri Simson.

Itäisen Itämeren alueella on muutenkin panostettu energiajärjestelmien toiminnan ja tehokkuuden kehittämiseen. Suomen ja Viron väliset Estlink 1 ja Estlink 2 -sähkönsiirtokaapelit valmistuivat vuosina 2006 ja 2014. Ne yhdistävät Baltian maat Pohjoismaisiin sähkömarkkinoihin. Näiden kahden merikaapelin yhteenlaskettu siirtokapasiteetti on noin 1 000 megawattia.

– Balticconnector-siirtoyhteys luo edellytykset perustaa yhteiset alueelliset kaasumarkkinat Suomelle ja Baltian maille. Tämä on yhteistyön edelläkävijähanke koko Euroopassa. Neljän maan ministeriöt, kansalliset sääntelyviranomaiset ja siirtoverkonhaltijat ovat sitoutuneet tekemään tiivistä yhteistyötä avoimien ja tehokkaasti toimivien yhteisten alueellisten kaasumarkkinoiden kehittämiseksi, Tiilikainen painottaa.

Rakenteilla oleva kaasuputki on 153 kilometriä pitkä, josta 21 kilometriä on maaputkea Suomessa ja 77 kilometriä meriputkea Itämeren pohjassa Suomen Inkoon ja Viron Paldiskin välillä. Kaasuputken siirtokapasiteetti on 7,2 miljoonaa kuutiometriä (72 GWh) vuorokaudessa. Kaasua voidaan siirtää molempiin suuntiin markkinatilanteen mukaan. Yhteys valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä.

Euroopan komissio myönsi heinäkuussa 2016 Baltic Connector Oy:lle ja Viron siirtoverkkoyhtiö Elering AS:lle putken rakentamiseen tukea yhteensä 187,5 miljoonaa euroa. EU:n tuki on 75 prosenttia hankkeen 250 miljoonan euron kokonaiskustannuksista.

Hanke on osa EU:n Baltic Energy Market Interconnection Plan (BEMIP) -suunnitelmaa, jonka puitteissa kehitetään myös Baltian kaasuverkkoa ja rakennetaan GIPL-yhdysputki Liettuasta Puolaan (Gas Interconnection Poland–Lithuania).

Lisätiedot:

energiaministerin erityisavustaja Vilhartti Hanhilahti, puh. 040 836 4823
hallitusneuvos Arto Rajala, TEM, puh. 029 506 4828

Kimmo Tiilikainen
Sivun alkuun