Hyppää sisältöön

Ministeriö kokeilee yksi yhdestä -periaatetta yrityksiä koskevan sääntelyn keventämiseksi

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 9.5.2017 14.45
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö soveltaa vuonna 2017 uutta periaatetta, jonka mukaan kansallisesta tai EU-minimisääntelyn ylittävästä lainsäädännöstä johtuva yhden euron lisäkustannus yrityksille on kompensoitava euron säästöllä. Periaatteen soveltamista testataan kaikkiin työ- ja elinkeinoministeriössä valmisteltaviin vuonna 2017 annettaviin hallituksen esityksiin.

– Sääntely on välttämätöntä toimivalle yhteiskunnalle, mutta sääntelytaakasta yrityksille aiheutuvat kustannukset voivat kuitenkin heikentää kilpailukykyä ja työllisyyttä. On tärkeää, että sääntelyä sujuvoitetaan tunnistamalla tarpeettoman raskaita menettelyitä ja korvataan niitä kevyemmillä. Yksi yhdestä -periaatteen soveltaminen antaa yhdenmukaisen laskentamallin ja mittariston sääntelykustannusten hillitsemiseen, työministeri Jari Lindström kertoo.

Yksi yhdestä -periaatteen soveltaminen tarkoittaa sitä, että lakiehdotuksesta aiheutuvat, yrityksiin kohdistuvat välittömät sääntelykustannukset tulee korvata purkamalla vastaava määrä sääntelykustannuksia. Säästö etsitään joko saman tai toisen lakihankkeen yhteydessä. Vastaavaa periaatetta sovelletaan myös monissa muissa maissa, muun muassa Saksassa, Isossa-Britanniassa ja Kanadassa.

Yksi yhdestä -periaatteen kokeilu linjattiin syksyllä 2016 hallituksen strategiaistunnossa osana hallituksen Sujuvoitetaan säädöksiä -kärkihanketta. Laskentamallin kehittämisellä ja soveltamisella luodaan norminpurkua koskeva mittaristo. Työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi periaatetta testataan myös maa- ja metsätalousministeriössä elintarvikelain kokonaisuudistuksen yhteydessä.

Yrityksille aiheutuvaa sääntelytaakkaa arvioidaan euromääräisesti jo lainsäädäntöehdotusten valmisteluvaiheessa. TEM on alkuvuoden aikana valmistellut laskurin, jonka avulla lainvalmistelijat voivat yhdenmukaisesti arvioida sääntelykustannusten lisäykset ja säästöt. Kevään aikana ministeriössä on koulutettu lainvalmistelijoita tunnistamaan lakiesityksistä sääntelykustannuksia aiheuttavia tekijöitä sekä laskemaan näiden suuruus.

Lisäksi osana valtioneuvoston yhteistä selvitys- ja tutkimustoimintaa (VN TEAS) on käynnistymässä selvityshanke, jossa periaatetta kehitetään ja sovelletaan käytäntöön työaikalain ja elintarvikelain valmisteluissa. Hankkeen toteuttavat valtioneuvoston kanslian järjestämän kilpailutuksen voittaneet KPMG Oy, Vantage Consulting Oy sekä Frisky & Anjoy Oy.

Yksi yhdestä -periaatteen tavoitteena on varmistaa, ettei yritysten sääntelytaakka kasva. Tavoite on toteutunut ainakin ensimmäisessä työ- ja elinkeinoministeriön Yksi yhdestä -arvioinnin läpikäyneessä hallituksen esityksessä, eli kaivoslain uudistuksessa. Lakimuutoksilla puretaan kaivosyritysten velvoitteita noin 100 000 euron edestä vuosittain.

Lainsäädännön arviointineuvosto raportoi vuoden 2018 tammikuun loppuun mennessä valtioneuvostolle yksi yhdestä -periaatteesta saaduista kokemuksista, jonka jälkeen päätetään periaatteen käyttöönotosta laajemmin säädösvalmistelussa.

Lisätiedot:
kehittämispäällikkö Henrikki Oravainen, TEM, puh. 029 504 7133
erityisasiantuntija Erno Mähönen, TEM, puh. 029 504 7066

Jari Lindström kärkihankkeet norminpurku
 
Sivun alkuun