Hyppää sisältöön

Ministerit Lintilä ja Harakka EU:n epävirallisiin ministerikokouksiin Sloveniaan

liikenne- ja viestintäministeriötyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 21.9.2021 15.28
Tiedote
Kuvassa ministerit Lintilä ja Harakka

Slovenian EU-puheenjohtajakauden epäviralliset energia- ja liikenneministerikokoukset järjestetään 22.-23.9.2021 Kranjissa. Energiaministerien kokouksessa Suomea edustaa elinkeinoministeri Mika Lintilä ja liikenneministerien tapaamisessa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka. 

Energiaministerit keskustelevat 55-valmiuspakettiin sisältyvistä EU:n energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian osuutta koskevien tavoitteiden kiristämisestä. Liikenneministerien aiheena on valmiuspakettiin sisältyvä asetusehdotus, joka koskee vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluinfrastruktuurin käyttöönottoa. Liikenne- ja energiaministerien yhteiskokouksen aiheena on sähköinen liikenne.

Energiaministerit keskustelevat Slovenian valmisteleman tausta-asiakirjan pohjalta komission heinäkuussa antamaan 55-valmiuspakettiin kuuluvista ehdotuksista uusiutuvan energian direktiivin (REDII) ja energiatehokkuusdirektiivin (EED) uudistamiseksi. Komissio on esittänyt muun muassa direktiiveissä käsiteltävien energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian osuutta koskevien tavoitteiden kiristämistä, jotta vuodelle 2030 asetettu vähintään 55 %:n päästövähennystavoite voidaan saavuttaa. Slovenia pyytää jäsenvaltioita huomiota siitä, miten tavoitteisiin pääseminen voitaisiin varmistaa. 

– On tärkeää varmistaa, että uudistuva sääntely tukee eikä jarruta kustannustehokkaita päästövähennyksiä. Tarvitaan ennakoitavissa olevaa sääntelyä ja teknologianeutraalia rahoitusta. Teollisuus ja energia-ala vaativat suuria pääomia ja investoinnit ovat pitkäaikaisia. Myös kansalaisten on koettava muutokset oikeudenmukaisina, ministeri Mika Lintilä painottaa. 

Liikenne- ja energiaministerit keskustelevat yhdessä sähköisen liikenteen edistämisestä

Energia- ja liikenneministerit keskustelevat yhteisessä osuudessa sähköisestä liikenteestä ja siihen liittyvistä haasteista, esimerkiksi vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluinfrastruktuurista ja kansallisten energiamarkkinoiden toimivuudesta. Komission heinäkuussa esittelemän 55-valmiuspaketin aloitteilla edistetään liikenteen sähköistymistä ja sen kautta päästövähennyksiä.

Liikenneministerit käyvät erikseen keskustelua ilmastopakettiin sisältyvästä asetusehdotuksesta, joka koskee vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluinfrastruktuurin käyttöönottoa. 

– Liikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien edistäminen on keskeistä liikenteen päästöjen vähentämisessä. Sähköautot yleistyvät nopeasti ja tätä positiivista kehitystä voidaan tukea sillä, että latausjärjestelmät ovat yhteen toimivia ja käyttäjäystävällisiä. Olennaista on myös, että vaihtoehtoisten käyttövoimien tarjonta on riittävää, toteaa ministeri Timo Harakka.

Suomi pitää tärkeänä, että 55-valmiuspaketista käytävien neuvottelujen lopputuloksena kokonaisuudessaan saavutetaan vuodelle 2030 asetettu 55% ilmastotavoite, joka voidaan myös ylittää. On tärkeää, että neuvottelut etenevät ripeästi, jotta toimeenpanolle jää riittävästi aikaa. Valmiuspaketti myös ohjaa siirtymää kohti ilmastoneutraalia taloutta. Siirtymä tulee toteuttaa sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla, joka huomioi luontokadon ehkäisyyn, digitalisaatioon sekä siirtymän oikeudenmukaisuuteen liittyvät näkökohdat.

Lisätiedot:
ylijohtaja Riku Huttunen, TEM, puh. + 358 50 431 6518
elinkeinoministerin virkamiesavustaja (EU- ja kv-asiat) Nina Alatalo, TEM, puh. +358 50 431 8015
neuvotteleva virkamies Tuuli Ojala, LVM +358 50 563 8130
erityisasiantuntija Eero Karjalainen, TEM, puh. +358 50 501 7746 (energian EU-koordinaatio TEM:ssä) erityisasiantuntija Ville Niemi, UM/EUE, Bryssel puh. +32 479 470 175

 
Sivun alkuun