Hyppää sisältöön

Murto ja Vanhanen selvittävät yt-lain muutostarpeet

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 4.5.2018 12.24
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö on 4.5.2018 asettanut johtaja Katarina Murron ja oikeustieteen kandidaatti Rauno Vanhasen selvittämään yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain toimivuutta. He myös laativat ehdotuksen yt-lain muutostarpeista. Ehdotus valmistuu tämän vuoden marraskuuhun mennessä.

Murto ja Vanhanen arvioivat työssään minkälaisia vaikutuksia voimassa olevalla yhteistoimintalailla on ollut yritysten työllistämiseen ja voidaanko lainsäädäntöä kehittämällä sitä edistää.

-Tavoitteena on saattaa yt-laki vastaamaan työelämän ja yritystoiminnan tarpeisiin 2020-luvulla. Laki on mielletty julkisuudessa irtisanomislaiksi, eikä aivan syyttä. Nyt etsimme uusia välineitä avoimeen, hyvään ja kehittävään yhteistyöhön työtekijän ja työnantajan välillä, toteaa työministeri Jari Lindström.

Keskeiset kysymykset selvityksessä

Selvityksessä tulee erityisesti ottaa kanta seuraaviin kysymyksiin:

  • ovatko lain soveltamisala ja soveltamisalarajaukset tarkoituksenmukaisia?
  • minkälaisia asioita yhteistoimintamenettelyn piiriin tulisi sisällyttää ja minkälaisia menettelytapoja pitäisi soveltaa erityyppisiä asioita käsiteltäessä sekä
  • tulisiko työsuhteen päättämiseen liittyvät neuvottelut säilyttää yhteistoimintalain piiriin kuuluvina asioina vai siirtää osaksi muuta lainsäädäntöä?

Työsuhteen päättämiseen liittyvien neuvottelujen ja muiden neuvottelujen osalta tulisi erikseen ottaa kantaa mm. henkilöstön tiedonsaantioikeuksiin, yhteistoimintaneuvotteluja koskevien menettelytapasäännösten tarkoituksenmukaisuuteen ja seuraamusjärjestelmän ajantasaisuuteen.

Lisäksi selvityksen piiriin kuuluvat tuotannollisten ja taloudellisten irtisanomisperusteiden toimivuus ja suhde individuaaliperusteisiin irtisanomisperusteisiin.

Hallitus päätti selvittää yt-lain muutostarpeet huhtikuussa pidetyssä kehysriihessään

Lisätiedot:
hallitusneuvos Tarja Kröger, TEM, p. 029 504 8937

 
Sivun alkuun