Hyppää sisältöön

Oikeudellinen selvitys konkretisoi, millainen yritysvastuulaki voisi olla Suomessa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 30.6.2020 15.45
Tiedote

Selvitys kartoittaa, millainen yrityksille lainsäädännössä asettava asianmukaisen huolellisuuden velvoite voisi olla Suomessa. Asianmukaisella huolellisuudella tarkoitetaan yrityksen velvollisuutta toimintaan, jolla ehkäistään ihmisoikeus- tai ympäristöriskin toteutuminen.

Oikeudellisen selvityksen on tehnyt Ernst & Young Oy työ- ja elinkeinoministeriön tilauksesta. Selvitys avaa yritysvastuulain mahdollisia sääntelyvaihtoehtoja, soveltamisalaa sekä valvontaa ja sanktioita. Tarkastelun taustaksi selvitys käy läpi Euroopan unionin sekä eräiden muiden maiden yritysvastuusääntelyä.

Selvityksen keskiössä asiallisen huolellisuuden periaate

Asianmukaisen huolellisuuden periaatteella pyritään ehkäisemään ihmisoikeuksien toteutumiseen tai ympäristöön kohdistuvia haittavaikutuksia. Asianmukainen huolellisuus tarkoittaa tiivistettynä, että yrityksellä on käynnissä useita prosesseja, jotka mahdollistavat haittavaikutusten

  • tunnistamisen,
  • ehkäisyn,
  • tulosten seurannan ja
  • tiedottamisen.

Lisäksi yrityksen harjoittaman huolellisuuden on oltava

  • ennaltaehkäisevää,
  • tilannesidonnaista,
  • riskiperusteista ja
  • jatkuva prosessi.

Selvityksen mukaan yritystoimintaa kohdistuu jo nykyisellään erilaisia huolellisuuden velvoitteita, joilla yrityksiä velvoitetaan arvioimaan ja ehkäisemään niiden toimintaan liittyviä riskejä. Yrityksille asetettavan ympäristöä ja ihmisoikeuksia koskevan huolellisuuden velvoitteen säätäminen olisi kansallisen oikeusjärjestelmän puitteissa mahdollista. Lainsäädäntöön liittyy kuitenkin useita harkittavia kysymyksiä, joita selvityksessä käydään ansiokkaasti läpi.

Lausuntokierros selvityksestä käynnistyy 30. kesäkuuta

Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää selvityksen sisällöstä kaikille avoimen lausuntokierroksen. Lausuntoaikaa on syyskuun loppuun asti, jonka jälkeen ministeriö käy saadut lausunnot läpi. Jatkovalmistelusta päätetään erikseen.

Ministeriö järjesti selvityksen toteuttamisen aikana sidosryhmille kuulemistilaisuuden. Selvityksen tekoa on ohjannut ohjausryhmä, jossa ovat olleet mukana aiheen kannalta keskeiset ministeriöt.

Lisätietoja:

hallitusneuvos Liisa Huhtala, TEM, p. 0295 047 062
erityisasiantuntija Linda Piirto, TEM, p. 0295 047 028
hallitussihteeri Sami Teräväinen, TEM, p. 0295 060 088

 
Sivun alkuun