Hyppää sisältöön

Det maximala lönegarantibeloppet kommer att höjas

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 12.5.2021 13.29 | Publicerad på svenska 14.5.2021 kl. 12.13
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att det maximala lönegarantibeloppet ska höjas från nuvarande 15 200 euro till 19 000 euro. Därmed motsvarar det maximala lönegarantibeloppet bättre arbetstagarnas nuvarande lönenivå. På grund av covid-19-epidemin förväntas företagens betalningssvårigheter öka och antalet arbetstagare som ansöker om lönegaranti och de ersättningar som söks med stöd av lönegarantin öka.

En arbetstagare har rätt att av statens medel få sina fordringar som beror på anställningsförhållandet betalda enligt lönegarantin, om arbetsgivaren har försatts i konkurs eller annars är insolvent. Det maximala lönegarantibelopp som betalas till arbetstagare med stöd av lönegarantilagen har varit detsamma sedan 1999.
 
Höjningen av det maximala beloppet genomförs genom ändringar i lönegarantilagen. Regeringen föreslår också ändringar i lagen om lönegaranti för sjömän. Det maximala beloppet av skadestånd eller gottgörelse för sjömän som betalas enligt lönegarantin höjs från 15 200 euro till 19 000 euro.

Lagarna ska träda i kraft så snart som möjligt. Propositionen hänför sig till den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2021.

Mer information:
Katariina Tirri, specialsakkunnig, tfn 0295 047 180

 
Sivun alkuun