Hyppää sisältöön
Media

Pitkäaikaistyöttömyys väheni edelleen toukokuussa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 20.6.2017 9.04
Tiedote

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli toukokuun lopussa yhteensä 291 500 työtöntä työnhakijaa. Se on 40 600 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien työnhakijoiden määrä väheni edellisestä kuusta 12 800:lla. Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työllisyyskatsauksesta.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 106 500, mikä on 18 500 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 112 900 eli 12 100 vähemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 6 700 vähemmän kuin edellisen vuoden toukokuussa eli yhteensä 35 100. Nuorten työttömyyksistä päättyi ennen kolmen kuukauden työttömyyttä tammi-toukokuussa keskimäärin 62,3 prosenttia, mikä on 2,5 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Uusien avoimien työpaikkojen määrä lisääntyi

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin toukokuun aikana 52 100 eli 3 900 enemmän kuin edellisen vuoden toukokuussa. Kaikkiaan TE-toimistoissa oli toukokuussa avoinna 97 400 työpaikkaa, mikä on 5 300 enemmän kuin vuosi sitten.

Koko maassa oli lomautettuna toukokuun lopussa 21 800 henkilöä, mikä on 9 100 vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Kokoaikaisesti lomautettuja oli yhteensä 12 600 henkilöä, mikä on 7 400 vähemmän kuin edellisen vuoden toukokuussa.

Työnantajien ennakkoilmoitukset tulevista lomautuksista ovat vähentyneet. Ennakkoilmoitusten mukaan on mahdollista, että 1 900 henkilöä lomautetaan lähitulevaisuudessa, mikä on 1 100 vähemmän kuin vuosi sitten. Tulevien lomautusten määrä laski huhtikuusta toukokuuhun 900:lla.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli toukokuun lopussa 124 300 henkilöä, mikä on 2 700 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Näitä palveluita ovat esimerkiksi palkkatuki, työvoimakoulutus, työkokeilu ja omaehtoinen opiskelu.

Tilastokeskus: Työttömyysaste 10,7 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli toukokuussa 16 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysaste oli 69,4 prosenttia, mikä on 0,8 prosenttiyksikköä korkeampi kuin edellisen vuoden toukokuussa. Työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli 297 000, mikä oli lähes saman verran kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 10,7 prosenttia eli 0,1 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuotta aiemmin.

Työnvälitystilaston ja työvoimatutkimuksen keskeiset erot:

Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastoon ja tulevien lomautusten erillisseurantaan, sekä Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen. TEM:n Työnvälitystilaston lähteenä on TE-toimistojen asiakasrekisteri, kun taas Tilastokeskuksen työvoimatutkimus on otostutkimus.

TEM:n Työnvälitystilastossa työttömyyden määritelmänä on, ettei henkilöllä ole työsuhdetta eikä hän työllisty yritystoiminnassa. Lisäksi Työnvälitystilastossa kokoaikaisesti lomautetut luetaan työttömiin, mutta päätoimisia opiskelijoita ei. Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksen työttömyyden määritelmä on tiukempi: se edellyttää työttömiltä aktiivista työnhakua edeltävien 4 viikon aikana ja valmiutta ottaa työtä vastaan seuraavien 2 viikon aikana. Kansainvälisesti vertailukelpoisena Tilastokeskuksen työvoimatutkimus tuottaa viralliset työttömyysluvut.

Lisätietoja tilastojen eroista

Lisätiedot:
neuvotteleva virkamies Petri Syvänen, TEM, puh. 029 504 8050

Linkit:

TEM:n Työllisyyskatsaus
Tulevien lomautusten erillisseurannan tiedot
Työnvälitystilaston keskeiset määritelmät
Yksityiskohtaisemmat Työnvälitystilaston tiedot TEM:n ToimialaOnline –tilastokannasta: www.toimialaonline.fi polkua Tilastokanta – Työmarkkinat – Työnvälitystilastot
Tilastokeskuksen ja TEM:n yhteisjulkistus

 
Sivun alkuun