Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Långtidsarbetslösheten minskade ytterligare i maj

Arbets- och näringsministeriet
20.6.2017 9.04
Pressmeddelande

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns i slutet av maj sammanlagt 291 500 arbetslösa arbetssökande. Det är 40 600 färre än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 12 800. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 106 500, vilket är 18 500 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 112 900, dvs. 12 100 färre än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 6 700 färre än i maj i fjol, dvs. sammanlagt 35 100. I januari-maj avslutades i genomsnitt 62,3 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 2,5 procentenheter mer än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb ökade

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under maj månad 52 100 nya lediga jobb, dvs. 3 900 fler än i maj i fjol. Allt som allt fanns det i maj 97 400 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 5 300 fler än för ett år sedan.

I slutet av maj fanns det i hela landet 21 800 permitterade, vilket är 9 100 färre än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 12 600, vilket är 7 400 färre än i maj i fjol.

Antalet förhandsmeddelanden om kommande permitteringar från arbetsgivare har minskat. Utifrån förhandsmeddelandena är det möjligt att 1 900 personer kommer att permitteras inom den närmaste framtiden, vilket är 1 100 färre än för ett år sedan. Antalet kommande permitteringar minskade med 900 från april till maj.

I slutet av maj deltog 124 300 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 2 700 fler än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 10,7 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i maj 16 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 69,4 procent, dvs. 0,8 procentenheter högre än i maj i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 297 000, vilket är nästan samma antal än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 10,7 procent, dvs. 0,1 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen:

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och separata uppföljning av kommande permitteringar samt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen på arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, men de heltidsstuderande räknas inte in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt sökt arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens internationellt sett jämförbara arbetskraftsundersökning producerar de officiella arbetslöshetssiffrorna.

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna

Ytterligare upplysningar:
Petri Syvänen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8050

Länkar:
ANM:s sysselsättningsöversikt
Uppgifterna om den separata uppföljningen av kommande permitteringar
Arbetsförmedlingsstatistikens centrala definitioner
Mer detaljerade uppgifter om arbetsförmedlingsstatistiken via ANM:s statistikdatabas Toimiala Online: www.toimialaonline.fi/ sökväg Tilastokanta – Työmarkkinat – Työnvälitystilastot
Statistikcentralens och ANM:s gemensamma offentliggöranden

 
Sivun alkuun